Launching Innovation and Success
Tác giả :
Fifth edition

The late A. ROBINSON
RTechEng, MlnstBE, MIBCAM, AWeldl, MISME
Formerly Section Leader for Vehicle Bodywork and Vehicle Body Repair
Course Coordinator for CGLI 398 Vehicle Body Competences
Course Coordinator for CGLI 385 Vehicle Bodywork at Gateshead College

Updated by ANDREW LIVESEY, BEd, FIMI, MIMechE
Head of School of Engineering
North West Kent College
[Amazon], [Googlebook]


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
                         
Copyright © 2014, Khoa Cơ khí Động lực
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:48,850

Tổng truy cập:594,585

Copyright © 2014, Faculty of Vehicle and Energy Engineering
Universty of Technology and Education HCMC

01. Vo Van Ngan Str., Thu Duc Dist., HCMC
Tel: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn