Launching Innovation and Success
Tác giả :


NGÀY

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỰC HIỆN

GHI CHÚ

Thứ Hai

25/9/17

08:00 – VPK

Họp BCN

BCN

 

09:00 – VPK

Hội ý tiến độ xe tự hành

Ban Tổ chức, tổ trọng tài

 

Thứ Tư

27/9/17

07:30 – PH3

Tập huấn phỏng vấn Đánh giá CTĐT theo AUN-QA

GV theo DS

 

08:30 – HTL

Khai mạc chương trình “ GẮN KẾT ĐỂ THÀNH CÔNG 2017”

T Trạng

 

09:00 – Tầng hầm TNTT

Khai trương “TRUNG TÂM THÔNG TIN DOANH NGHIỆP”

T Trạng

 

Thứ Năm

28/9/17

09:00 – PH1

Làm việc với Toyota Đông Sài Gòn và Al Naboodah International (Vietnam) Co., Ltd

T Sơn, t Ấm

 

13:30 – PH3

Tập huấn phỏng vấn Đánh giá CTĐT theo AUN-QA

GV theo DS

 

Thứ Sáu

30/9/17

07:00 – HTL

Cuộc thi "AUTONOMOUS CAR CONTEST 1st- 2017"

BCN, BTC, GV không có giờ dạy, SV, khách mời

 

Các công việc chính thực hiện trong tuần

Chuẩn bị Cuộc thi xe tự hành

T Huấn, t Hiếu

 

Chuẩn bị Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường, khoa

T Huấn, t Hiếu

 

Nộp BC tình hình dân số, kế hoạch hóa gia đình

T Sơn

Hạn nộp : 29/9

Nộp DS miễn giảm học phí

C Yến

Hạn nộp : 30/9

Đăng ký hế hoạch học tập, bồi dưỡng chuyên môn NH 2017-2018

TBM, CBVC

Hạn nộp : 30/9

Dự trù vật tư thực tập

T Ấm, BM

 

Liên hệ chuyển thiết bị từ Trường THKTTH về khoa

T Ấm, BM

 

Sửa chữa, chỉnh trang xưởng Nhiệt

BM Nhiệt

 

 

 

 NGÀY

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỰC HIỆN

GHI CHÚ

Thứ Hai

25/9/17

08:00 – VPK

Họp BCN

BCN

 

09:00 – VPK

Hội ý tiến độ xe tự hành

Ban Tổ chức, tổ trọng tài

 

Thứ Tư

27/9/17

07:30 – PH3

Tập huấn phỏng vấn Đánh giá CTĐT theo AUN-QA

GV theo DS

 

08:30 – HTL

Khai mạc chương trình “ GẮN KẾT ĐỂ THÀNH CÔNG 2017”

T Trạng

 

09:00 – Tầng hầm TNTT

Khai trương “TRUNG TÂM THÔNG TIN DOANH NGHIỆP”

T Trạng

 

Thứ Năm

28/9/17

09:00 – PH1

Làm việc với Toyota Đông Sài Gòn và Al Naboodah International (Vietnam) Co., Ltd

T Sơn, t Ấm

 

13:30 – PH3

Tập huấn phỏng vấn Đánh giá CTĐT theo AUN-QA

GV theo DS

 

Thứ Sáu

30/9/17

07:00 – HTL

Cuộc thi "AUTONOMOUS CAR CONTEST 1st- 2017"

BCN, BTC, GV không có giờ dạy, SV, khách mời

 

Các công việc chính thực hiện trong tuần

Chuẩn bị Cuộc thi xe tự hành

T Huấn, t Hiếu

 

Chuẩn bị Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường, khoa

T Huấn, t Hiếu

 

Nộp BC tình hình dân số, kế hoạch hóa gia đình

T Sơn

Hạn nộp : 29/9

Nộp DS miễn giảm học phí

C Yến

Hạn nộp : 30/9

Đăng ký hế hoạch học tập, bồi dưỡng chuyên môn NH 2017-2018

TBM, CBVC

Hạn nộp : 30/9

Dự trù vật tư thực tập

T Ấm, BM

 

Liên hệ chuyển thiết bị từ Trường THKTTH về khoa

T Ấm, BM

 

Sửa chữa, chỉnh trang xưởng Nhiệt

BM Nhiệt

 

 

 

 


NGÀY

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỰC HIỆN

GHI CHÚ

Thứ Hai

25/9/17

08:00 – VPK

Họp BCN

BCN

 

09:00 – VPK

Hội ý tiến độ xe tự hành

Ban Tổ chức, tổ trọng tài

 

Thứ Tư

27/9/17

07:30 – PH3

Tập huấn phỏng vấn Đánh giá CTĐT theo AUN-QA

GV theo DS

 

08:30 – HTL

Khai mạc chương trình “ GẮN KẾT ĐỂ THÀNH CÔNG 2017”

T Trạng

 

09:00 – Tầng hầm TNTT

Khai trương “TRUNG TÂM THÔNG TIN DOANH NGHIỆP”

T Trạng

 

Thứ Năm

28/9/17

09:00 – PH1

Làm việc với Toyota Đông Sài Gòn và Al Naboodah International (Vietnam) Co., Ltd

T Sơn, t Ấm

 

13:30 – PH3

Tập huấn phỏng vấn Đánh giá CTĐT theo AUN-QA

GV theo DS

 

Thứ Sáu

30/9/17

07:00 – HTL

Cuộc thi "AUTONOMOUS CAR CONTEST 1st- 2017"

BCN, BTC, GV không có giờ dạy, SV, khách mời

 

Các công việc chính thực hiện trong tuần

Chuẩn bị Cuộc thi xe tự hành

T Huấn, t Hiếu

 

Chuẩn bị Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường, khoa

T Huấn, t Hiếu

 

Nộp BC tình hình dân số, kế hoạch hóa gia đình

T Sơn

Hạn nộp : 29/9

Nộp DS miễn giảm học phí

C Yến

Hạn nộp : 30/9

Đăng ký hế hoạch học tập, bồi dưỡng chuyên môn NH 2017-2018

TBM, CBVC

Hạn nộp : 30/9

Dự trù vật tư thực tập

T Ấm, BM

 

Liên hệ chuyển thiết bị từ Trường THKTTH về khoa

T Ấm, BM

 

Sửa chữa, chỉnh trang xưởng Nhiệt

BM Nhiệt

 

 

 

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
                         
Copyright © 2014, Khoa Cơ khí Động lực
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:50,405

Tổng truy cập:619,534

Copyright © 2014, Faculty of Vehicle and Energy Engineering
Universty of Technology and Education HCMC

01. Vo Van Ngan Str., Thu Duc Dist., HCMC
Tel: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn