Launching Innovation and Success
Tác giả :

NGÀY

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỰC HIỆN

GHI CHÚ

Thứ Hai

21/8/17

09:00 – VPK

Họp BCN, TBM, CĐ, ĐTN thống nhất công tác đầu năm (MTCL, SH đầu năm, AUN)

BCN, TBM,

t Phát, t Huấn

 

Thứ Ba

22/8/17

10:00 – VPK, các xưởng

Họp về thực hành xưởng khoa CKĐ với BGH, PTBVT

BCN, t Lộc,

t Toàn, t Vũ,

 t H Sơn

T Ấm chuẩn bị

14:00 – HTL

Lãnh đạo trường gặp gỡ CBVC toàn trường

Toàn thể CBVC khoa

 

Thứ Tư

23/8/17

07:30 – HTL

Tân SV 2017 sinh hoạt đầu khóa (Giới thiệu Trường; Quy chế công tác sinh viên; Quy chế đào tạo,…)

T Trạng, Ban Tư vấn, SV

 

13:00 –

Khu A

Sinh viên các khóa trước 2017 sinh hoạt đầu năm

T Trạng, Ban Tư vấn, SV

 

Thứ Năm

24/8/17

07:30 –

Khu A

Tân SV 2017 sinh hoạt đầu khóa (gặp gỡ BCN, tư vấn viên; giới thiệu Khoa, Bộ môn, Ngành, CĐR, CTĐT; bầu CB lớp, CB đoàn)

BCN, T&P BM, Ban Tư vấn, SV

 

Thứ Sáu 25/8/17

07:00 –

Đền Hùng

Lễ nhập môn tân SV khóa 2017

BCN, TBM, ĐTN, SV

T Trạng, BTC chuẩn bị

Các công việc chính thực hiện trong tuần

Xây dựng MTCL năm học khoa CKĐ

T Ấm, BCN

 

Tuần lễ sinh hoạt đầu năm

Theo KH

T Trạng lập KH

Tuần lễ đăng ký môn học

T Trạng

 

Chuẩn bị nhân sự SV, CSV, DN tham gia phỏng vấn AUN

T Nhựt

 

Phản hồi kết quả tính tiết NCKH

GV

Hạn cuối 31/8

Nộp điểm các môn học, thực tập TN HK3 để xét TN

GV

Hạn cuối 22/8

Nộp file đánh giá KPIs

TBM ĐC, KG, Nhiệt

Trễ hạnNGÀY

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỰC HIỆN

GHI CHÚ

Thứ Hai

21/8/17

09:00 – VPK

Họp BCN, TBM, CĐ, ĐTN thống nhất công tác đầu năm (MTCL, SH đầu năm, AUN)

BCN, TBM,

t Phát, t Huấn

 

Thứ Ba

22/8/17

10:00 – VPK, các xưởng

Họp về thực hành xưởng khoa CKĐ với BGH, PTBVT

BCN, t Lộc,

t Toàn, t Vũ,

 t H Sơn

T Ấm chuẩn bị

14:00 – HTL

Lãnh đạo trường gặp gỡ CBVC toàn trường

Toàn thể CBVC khoa

 

Thứ Tư

23/8/17

07:30 – HTL

Tân SV 2017 sinh hoạt đầu khóa (Giới thiệu Trường; Quy chế công tác sinh viên; Quy chế đào tạo,…)

T Trạng, Ban Tư vấn, SV

 

13:00 –

Khu A

Sinh viên các khóa trước 2017 sinh hoạt đầu năm

T Trạng, Ban Tư vấn, SV

 

Thứ Năm

24/8/17

07:30 –

Khu A

Tân SV 2017 sinh hoạt đầu khóa (gặp gỡ BCN, tư vấn viên; giới thiệu Khoa, Bộ môn, Ngành, CĐR, CTĐT; bầu CB lớp, CB đoàn)

BCN, T&P BM, Ban Tư vấn, SV

 

Thứ Sáu 25/8/17

07:00 –

Đền Hùng

Lễ nhập môn tân SV khóa 2017

BCN, TBM, ĐTN, SV

T Trạng, BTC chuẩn bị

Các công việc chính thực hiện trong tuần

Xây dựng MTCL năm học khoa CKĐ

T Ấm, BCN

 

Tuần lễ sinh hoạt đầu năm

Theo KH

T Trạng lập KH

Tuần lễ đăng ký môn học

T Trạng

 

Chuẩn bị nhân sự SV, CSV, DN tham gia phỏng vấn AUN

T Nhựt

 

Phản hồi kết quả tính tiết NCKH

GV

Hạn cuối 31/8

Nộp điểm các môn học, thực tập TN HK3 để xét TN

GV

Hạn cuối 22/8

Nộp file đánh giá KPIs

TBM ĐC, KG, Nhiệt

Trễ hạn


NGÀY

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỰC HIỆN

GHI CHÚ

Thứ Hai

21/8/17

09:00 – VPK

Họp BCN, TBM, CĐ, ĐTN thống nhất công tác đầu năm (MTCL, SH đầu năm, AUN)

BCN, TBM,

t Phát, t Huấn

 

Thứ Ba

22/8/17

10:00 – VPK, các xưởng

Họp về thực hành xưởng khoa CKĐ với BGH, PTBVT

BCN, t Lộc,

t Toàn, t Vũ,

 t H Sơn

T Ấm chuẩn bị

14:00 – HTL

Lãnh đạo trường gặp gỡ CBVC toàn trường

Toàn thể CBVC khoa

 

Thứ Tư

23/8/17

07:30 – HTL

Tân SV 2017 sinh hoạt đầu khóa (Giới thiệu Trường; Quy chế công tác sinh viên; Quy chế đào tạo,…)

T Trạng, Ban Tư vấn, SV

 

13:00 –

Khu A

Sinh viên các khóa trước 2017 sinh hoạt đầu năm

T Trạng, Ban Tư vấn, SV

 

Thứ Năm

24/8/17

07:30 –

Khu A

Tân SV 2017 sinh hoạt đầu khóa (gặp gỡ BCN, tư vấn viên; giới thiệu Khoa, Bộ môn, Ngành, CĐR, CTĐT; bầu CB lớp, CB đoàn)

BCN, T&P BM, Ban Tư vấn, SV

 

Thứ Sáu 25/8/17

07:00 –

Đền Hùng

Lễ nhập môn tân SV khóa 2017

BCN, TBM, ĐTN, SV

T Trạng, BTC chuẩn bị

Các công việc chính thực hiện trong tuần

Xây dựng MTCL năm học khoa CKĐ

T Ấm, BCN

 

Tuần lễ sinh hoạt đầu năm

Theo KH

T Trạng lập KH

Tuần lễ đăng ký môn học

T Trạng

 

Chuẩn bị nhân sự SV, CSV, DN tham gia phỏng vấn AUN

T Nhựt

 

Phản hồi kết quả tính tiết NCKH

GV

Hạn cuối 31/8

Nộp điểm các môn học, thực tập TN HK3 để xét TN

GV

Hạn cuối 22/8

Nộp file đánh giá KPIs

TBM ĐC, KG, Nhiệt

Trễ hạn


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
                         
Copyright © 2014, Khoa Cơ khí Động lực
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:48,885

Tổng truy cập:594,620

Copyright © 2014, Faculty of Vehicle and Energy Engineering
Universty of Technology and Education HCMC

01. Vo Van Ngan Str., Thu Duc Dist., HCMC
Tel: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn