Launching Innovation and Success
Tác giả :

ƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2017


KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN VÀ THỰC HIỆN ĐATN

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 – 2017

-         Dựa vào kế hoạch đào tạo, tiến độ và kết quả học tập của sinh viên.

-         Dựa vào tình hình thực tế tại các Bộ môn và thực hiện theo hướng dẫn của nhà trường về việc đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp. Khoa thông báo đến các Bộ môn về việc phân bổ số lượng sinh viên làm đề tài TN, tiểu luận TN cho học kỳ 2, năm học 2016-2017 như sau:

STT

Bộ môn

ĐATN

Tiểu luận TN

SL đề tài

SL SV

SL T. luận

SL SV

1

Động Cơ

34

68

24

24

2

Khung Gầm

24

48

14

14

3

Điện Tử Ô Tô

26

51

15

15

4

CN Nhiệt-Điện Lạnh

24

48

 

 

Tổng cộng

45

215

53

53

-         Kế hoạch thực hiện

Thời gian

Kế hoạch thực hiện ĐATN

20/03 ®24/03/2017

- Giáo viên đăng ký và nộp đề tài hướng dẫn về Bộ môn (theo mẫu nhiệm vụ ĐATN)

- Sinh viên có nhu cầu đăng ký (chọn) giáo viên hướng dẫn: liên hệ trực tiếp với GV để đăng ký và báo cáo cho Bộ môn.

- BM báo cáo danh sách SV đăng ký đề tài về Khoa (24/03/2017)

27/03/2017

Khoa tổ chức bốc thăm đề tài cho các SV chưa đăng ký GV hướng dẫn

27/03/2017

Bộ môn gửi danh sách SV thực hiện đề tài, GVHD, GVPB về Khoa

27/03 ®25/07/2017

Sinh viên thực hiện đề tài (kế hoạch chính thức 6 tuần, từ 12/06/2017)

25/07/2017

Sinh viên nộp đề tài

25/07 ®27/07/2017

GVHD nhận xét và chấm đề tài

27/07 ®28/07/2017

GVPB nhận xét và chấm đề tài

29/07/2017

Bảo vệ  ĐATN (sáng Thứ 7)

01/08/2017

Bộ môn nộp điểm ĐATN về Khoa

 

TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
                         
Copyright © 2014, Khoa Cơ khí Động lực
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:40,858

Tổng truy cập:579,472

Copyright © 2014, Faculty of Vehicle and Energy Engineering
Universty of Technology and Education HCMC

01. Vo Van Ngan Str., Thu Duc Dist., HCMC
Tel: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn