Launching Innovation and Success
Tác giả :

THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 16-17

Môn: Anh văn chuyên ngành    Mã môn học: EFAE 327031

ĐÁP ÁN (15/6/17)     Mã đề:  1B

 

I -  (5 m)

 

1.B

2.C

3.A

4.B

5.B

 

6.C

7.C

8.B

9.A

10.C

 

11.D

12.B

13.A

14.D

15.C

 

16.D

17.A

18.C

19.B

20.B

 

 

II -  (2.5 m)

 

 

1.  àb

2. àc

3. àa

4. àe

5.  àj

 

6. àg

7. àk

8. àd

9. àf

10. àh

 

 

III- (2.5 m)

 

1. have

6. controls

2. locking

7. has

3. locked

8. disappeared

4. automatically

9. recalled

5. braking

10. stored

 

                                                       Ngày  17 tháng 05 năm 2017

Thông qua bộ môn

(ký và ghi rõ họ tên)

 

THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 16-17

Môn: Anh văn chuyên ngành    Mã môn học: EFAE 327031

ĐÁP ÁN (15/6/17)     Mã đề:  1B

 

I -  (5 m)

 

1.B

2.C

3.A

4.B

5.B

 

6.C

7.C

8.B

9.A

10.C

 

11.D

12.B

13.A

14.D

15.C

 

16.D

17.A

18.C

19.B

20.B

 

 

II -  (2.5 m)

 

 

1.  àb

2. àc

3. àa

4. àe

5.  àj

 

6. àg

7. àk

8. àd

9. àf

10. àh

 

 

III- (2.5 m)

 

1. have

6. controls

2. locking

7. has

3. locked

8. disappeared

4. automatically

9. recalled

5. braking

10. stored

 

                                                          Ngày  17 tháng 05 năm 2017

Thông qua bộ môn

(ký và ghi rõ họ tên)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
                         
Copyright © 2014, Khoa Cơ khí Động lực
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:48,895

Tổng truy cập:594,630

Copyright © 2014, Faculty of Vehicle and Energy Engineering
Universty of Technology and Education HCMC

01. Vo Van Ngan Str., Thu Duc Dist., HCMC
Tel: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn