Launching Innovation and Success
Tác giả :

ĐÁP ÁN ĐỀ THI DAO ĐỘNG VÀ TIẾNG ỒN HỌC KỲ II NĂM 2016 - 2017

Câu 1: (5 điểm): mỗi ý sau được 0.5 điểm:

-         Giả thiết sơ đồ phẳng, bỏ qua dao động ngang.

-         Dao động 2 cầu độc lập nhau, xét dao động của từng cầu riêng biệt.

-         Tần số kích thích tới 20 Hz, đủ xảy ra cộng hưởng của 2 khối lượng.

-         Gọi tên của sơ đồ: sơ đồ phẳng 2 khối lượng 2 bậc tự do.

-         Vẽ đúng sơ đồ 2 khối lượng cho cầu trước. Chú ý phải vẽ và phân tích cụ thể cho CẦU TRƯỚC.

-         Giải thích các khối lượng trong sơ đồ.

-         Giải thích đặc tính đàn hồi trong sơ đồ.

-         Giải thích đặc tính giảm chấn trong sơ đồ.

-         Giải thích phương trình đàn hồi của lốp.

-         Giải thích độ mấp mô của mặt đường.

 

Câu 2(5 điểm): Mỗi ý sau được 0.5 điểm:

-         Khái niệm về độ êm dịu,chỉ số đánh giá độ êm dịu, tiêu chuẩn về độ êm dịu

-         Khái niệm về khả năng bám tính điều khiển,chỉ số đánh giá về khả năng bám tính điều khiển.

-         Phân tích đồ thị hình a gồm các ý: giải thích các thông số, phân tích các điểm cộng hưởng KLĐT, cộng hưởng KLKĐT.

-         Giải thích lý do có xê dịch đỉnh cộng hưởng(1 điểm).

-         Phân tích so sánh, kết luận giảm MN sẽ làm giảm biên độ công hưởng gia tốc.

-         Phân tích độ thị hình b: Giải thích thông số trên đồ thị, Phân tích các đỉnh cộng hưởng, nhận xét, kết luận.

-         Phân tích đồ thị hình c: Giải thích các thông số, phân tích đồ thị.

-         Kết luận về ảnh hưởng của MN tới độ êm dịu lực động khi kích thích ngẫu nhiên.

-         Kết luận chung về ảnh hưởng của khối lượng KLĐT và KLKĐT tới dao động của ô tô

 

 

 

                                                                                              GVC.TS LÂM MAI LONG

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
                         
Copyright © 2014, Khoa Cơ khí Động lực
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:48,897

Tổng truy cập:594,632

Copyright © 2014, Faculty of Vehicle and Energy Engineering
Universty of Technology and Education HCMC

01. Vo Van Ngan Str., Thu Duc Dist., HCMC
Tel: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn