Launching Innovation and Success
Tác giả :Hình chân dung

Giảng viên

Học hàm, học vị

Chức vụ


Huỳnh Phước Sơn

( 0903.639.216

*sonhp@hcmute.edu.vn

&Lý lịch khoa học

Thạc sĩ, NCS

Trưởng Khoa- Quản lý chung


Nguyễn Văn Trạng

( 0935.705.017

*trangnv@hcmute.edu.vn

&Lý lịch khoa học

Tiến sĩ

Phó Trưởng Khoa- Quản lý về Đào tạo


Lê Minh Nhựt

( 0978.446.968

*nhutlm@hcmute.edu.vn

&Lý lịch khoa học

Tiến sĩ

Phó Trưởng Khoa- Quản lý về Nghiên cứu khoa học và Công tác sinh viên


Đỗ Quốc Ấm

( 0923.120.175

*amdq@hcmute.edu.vn

&Lý lịch khoa học

Thạc sĩ, NCS

Phó Trưởng Khoa- Quản lý về Cơ sở vật chất và Đảm bảo chất lượng
Hình chân dung

Thông tin

Học hàm, học vị

Chức vụ

 
Mai Thị Lai

( 0986.608.627

*laimt@hcmute.edu.vn

Kỹ sư

Thư ký

   


Võ Thị Hải Yến

( 0931.282.887

*yenvth@hcmute.edu.vn


           Cử nhân           Thư ký

Hồ Thị Thúy Hằng

( 0987.584.489

*hanghtt@hcmute.edu.vn

Cử nhân

Th

Hồ Thị Thúy Hằng

( 0987.584.489

*hanghtt@hcmute.edu.vn

Cử nhân

Th

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
                         
Copyright © 2014, Khoa Cơ khí Động lực
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:65,779

Tổng truy cập:684,505

Copyright © 2014, Faculty of Vehicle and Energy Engineering
Universty of Technology and Education HCMC

01. Vo Van Ngan Str., Thu Duc Dist., HCMC
Tel: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn