Launching Innovation and Success 
Tác giả :
BỘ MÔN KHUNG GẦM

 
    HUỲNH PHƯỚC SƠN
Giảng viên chính, Tiến sĩ
Trưởng Khoa Cơ khí Động lực
Điện thoại: 0903.639.216
Email: sonhp@hcmute.edu.vn

Lý lịch khoa học

 PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN   
   THÁI HUY PHÁT
Thạc sĩ
Phó Bộ môn

Điện thoại: 093.495.1146
Email: phatth@hcmute.edu.vn
Lý lịch khoa học

 
 GIẢNG VIÊN
    LÂM MAI LONG
Giảng viên chính, Tiến sĩ

Giảng viên

Điện thoại: 091.390.1944
Email: longlm@hcmute.edu.vn
Lý lịch khoa học
     TRẦN ĐÌNH QUÝ
Giảng viên chính, Thạc sĩ

Giảng viên

Điện thoại: 091.806.9082
Email: quytd@hcmute.edu.vn
Lý lịch khoa học
     ĐẶNG QUÝ
Giảng viên chính, Thạc sĩ khoa học

Giảng viên

Điện thoại: 098.944.4456
Email: quyd@hcmute.edu.vn
Lý lịch khoa học
     DƯƠNG TUẤN TÙNG
Giảng viên chính, Thạc sĩ

Trưởng ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô - Khoa Chất lượng cao, Giảng viên

Điện thoại: 091.480.5623
Email: tungdt@hcmute.edu.vn
Lý lịch khoa học
     HUỲNH THỊNH
Thạc sĩ

Giảng viên

Điện thoại: 097.385.1706
Email: huynhthinh@hcmute.edu.vn

Lý lịch khoa học


  NGUYỄN VĂN TOÀN
Giảng viên chính, Thạc sĩ

Giảng viên

Điện thoại: 090.998.8469
Email: toannv@hcmute.edu.vn
Lý lịch khoa học
 
    NGUYỄN NGỌC BÍCH
Giảng viên chính, Thạc sĩ

Giảng viên

Điện thoại: 090.862.9567
Email: bichnn@hcmute.edu.vn
 
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
     NGUYỄN MINH LẠC
Hỗ trợ kỹ thuật

Điện thoại: 090.317.2479
Email: lacnm@hcmute.edu.vn


 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
                         
Copyright © 2014, Khoa Cơ khí Động lực
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:86,856

Tổng truy cập:894,009

Copyright © 2014, Faculty of Vehicle and Energy Engineering
Universty of Technology and Education HCMC

01. Vo Van Ngan Str., Thu Duc Dist., HCMC
Tel: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn