Launching Innovation and Success
Tác giả :

Hình chân dung

Giảng viên

Học hàm, học vị

Chức vụ

Hướng nghiên cứu chính

Nguyễn Văn Toàn

toannv@hcmute.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

 

Thạc sĩ

Trưởng bộ môn

Hệ thống truyền lực ô tô

Hệ thống khung gầm ô tô

Thái Huy Phát

phatth@hcmute.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

Thạc sĩ

Phó bộ môn

Hệ thống truyền lực ô tô

Hệ thống điều khiển ô tô

Công nghệ sửa chữa thân vỏ ô tô

Huỳnh Phước Sơn

sonhp@hcmute.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

Thạc sĩ/Nghiên cứu sinh

Trưởng khoa CKĐL - Giảng viên

Hệ thống truyền lực ô tô

Hệ thống điều khiển ô tô

Hệ thống điều khiển trên ô tô hiện đại

Nhiên liệu kép CNG – diesel cho động cơ đốt trong

Dương Tuấn Tùng

tungdt@hcmute.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

Thạc sĩ/Nghiên cứu sinh

Trưởng ngành CKĐ Khoa CLC - Giảng viên

Hệ thống truyền lực ô tô

Hệ thống điều khiển ô tô

Hệ thống phanh tái sinh

Công nghệ sửa chữa thân vỏ ô tô

Lâm Mai Long

longlm@hcmute.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

Tiến sĩ

Giảng viên

Lý thuyết và thiết kế ô tô

Động lực học và kinh tế nhiên liệu ô tô

Dao động và tiếng ồn ô tô

Nguyễn Ngọc Bích

bichnn@hcmute.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

Thạc sĩ

Giảng viên

Hệ thống truyền lực ô tô

Hệ thống điều khiển ô tô

Hệ thống điều khiển ô tô hiện đại

Đặng Quý

quyd@hcmute.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

Thạc sĩ khoa học

Giảng viên

Lý thuyết và thiết kế ô tô

Động học và động lực học ô tô

Tính toán kiểm nghiệm ô tô

Trần Đình Quý

quytd@hcmute.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

Thạc sĩ

Giảng viên

Lý thuyết và tính toán ô tô

Động lực học ô tô

Tính toán kiểm nghiệm ô tô

Huỳnh Thịnh

huynhthinh@hcmute.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

Thạc sĩ

Giảng viên

Hệ thống truyền lực và điều khiển ô tô

Hệ thống điều khiển điện tử

Mô hình hóa và mô phỏng ô tô

Hệ thống truyền lực và lưu trữ năng lượng xe hybrid

Đặng Vũ Minh Đăng

dangdvm@hcmute.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

Kỹ thuật viên

Hỗ trợ kỹ thuật

 

Nguyễn Minh Lạc

lacnm@hcmute.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

Kỹ thuật viên

Hỗ trợ kỹ thuật

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
                         
Copyright © 2014, Khoa Cơ khí Động lực
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:65,742

Tổng truy cập:684,468

Copyright © 2014, Faculty of Vehicle and Energy Engineering
Universty of Technology and Education HCMC

01. Vo Van Ngan Str., Thu Duc Dist., HCMC
Tel: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn