Launching Innovation and Success
Tác giả :

    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                Tp Hồ Chí Minh                                                          *******     

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

           

Tên chương trình:  Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt      Mã ngành: 52510206

Trình độ đào tạo:  Đại học

Ngành đào tạo     :  Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt

Tên tiếng Anh      :  Thermal Engineering Technology

Hình thức đào tạo: Chính quy

(Ban hành tại Quyết định số 559/QĐ-ĐHSPKT-ĐT, ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TpHCM)

1. Thời gian đào tạo: 4 năm

2. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học Phổ thông hoặc tương đương

3. Thang điểm, Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Thang điểm: 10

Quy trình đào tạo: Đào tạo chính quy tập trung, thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy (qui chế ban hành theo quyết định số 43/2007/GDĐT)

Điều kiện tốt nghiệp:

            Điều kiện chung: Theo qui chế ban hành theo quyết định số 43/2007/GDĐT

            Điều kiện của chuyên ngành:

4. Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra

4.1 Mục đích (Goals)

Đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật Nhiệt có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức toàn diện về các nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội, kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên ngành về nhiệt điện lạnh; có kỹ năng thực hành, khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề trong lĩnh vực nhiệt điện lạnh; có khả năng học tập nâng cao trình độ; có sức khỏe, có trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc trong các tổ chức, đơn vị có hoạt động liên quan đến lĩnh vực nhiệt điện lạnh, đáp ứng nhu cầu xã hội, phục vụ nhân dân, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

4.2 Mục tiêu (Objectives)

1. Có kiến thức và lập luận kỹ thuật

2. Phát triển năng lực khám phá tri thức, tư duy hệ thống, giải quyết các vấn đề chuyên ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt

3. Có các kỹ năng làm việc   

4. Phát triển kỹ năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các hệ thống nhiệt điện lạnh phù hợp với nhu cầu xã hội

4.3 Chuẩn đầu ra (program outcomes)

  1. Kiến thức và lập luận kỹ thuật

1.1.  Có kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên để ứng dụng trong kỹ thuật và có khả năng học tập ở trình độ cao hơn

1.2.  Có kiến thức cơ sở ngành để ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ nhiệt điện lạnh

1.3.  Có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ nhiệt điện lạnh như: Kỹ thuật lạnh, Máy và thiết bị lạnh, Lò hơi, Nhà máy nhiệt điện, …  

1.4.  Nắm vững kiến thức chuyên môn nâng cao để ứng dụng trong tính toán, thiết kế, thử nghiệm và chẩn đoán các hệ thống nhiệt điện lạnh.

  1. Phát triển năng lực khám phá tri thức, tư duy hệ thống, giải quyết các vấn đề chuyên ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt.

2.1.  Có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức bảo vệ môi trường và tính chuyên nghiệp

2.2.  Phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề kỹ thuật nhiệt điện lạnh.

2.3.  Thực nghiệm và khám phá tri thức các vấn đề kỹ thuật nhiệt điện lạnh.

2.4.  Khả năng tư duy và suy nghĩ hệ thống đến các vấn đề kỹ thuật nhiệt điện lạnh.

2.5.  Có các kỹ năng góp phần năng cao hiệu quả hoạt động kỹ thuật

  1. Các kỹ năng làm việc   

3.1.  Có kỹ năng lãnh đạo, làm việc nhóm

3.2.   Có kỹ năng giao tiếp.

3.3.  Có kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp (tương đương 450 TOEIC).

  1. Phát triển kỹ năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, và vận hành các hệ thống nhiệt điện lạnh phù hợp với nhu cầu xã hội

4.1.  Nhận thức rõ ảnh hưởng, nhu cầu của xã hội đối với ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt.

4.2.  Khả năng khái quát được cách tổ chức, hoạt động trong lĩnh vực nhiệt điện lạnh. Tôn trọng văn hóa xã hội và văn hóa doanh nghiệp;

4.3.  Hình thành ý ưởng về các hệ thống và các hoạt động trong lĩnh vực nhiệt điện lạnh

4.4.  Tính toán, thiết kế, mô phỏng các hệ thống và các hoạt động trong lĩnh vực nhiệt điện lạnh

4.5.  Triển khai các hệ thống và các hoạt động trong lĩnh vực nhiệt điện lạnh.

4.6.  Vận hành các hệ thống và các hoạt động trong lĩnh vực nhiệt điện lạnh.

5. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 150 Tín chỉ

            (không bao gồm khối kiến thức GDTC và GDQP-AN)

6. Phân bổ khối lượng các khối kiến thức

Tên

Số tín chỉ

Tổng

Bắt buộc

Tự chọn

Kiến thức giáo dục đại cương

56

45

11

Lý luận chính trị

12

12

0

Khoa học XH&NV

6

0

6

Anh văn

9

9

0

Tin học

3

3

0

Toán và KHTN

23

18

5

Nhập môn ngành Công nghệ kỹ thuật Nhiệt

3

3

0

Khối kiến thức chuyên nghiệp

94

79

15

Cơ sở nhóm ngành và ngành

28

24

4

Chuyên ngành

36

25

11

Thực tập xưởng

18

18

0

Thực tập tốt nghiệp

2

2

0

Khóa luận tốt nghiệp

10

10

0

Khối kiến thức sư phạm

0

0

0

Lý thuyết

0

0

0

Thực tập sư phạm

0

0

0

 Download chương trình

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
                         
Copyright © 2014, Khoa Cơ khí Động lực
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:41,107

Tổng truy cập:455,804

Copyright © 2014, Faculty of Vehicle and Energy Engineering
Universty of Technology and Education HCMC

01. Vo Van Ngan Str., Thu Duc Dist., HCMC
Tel: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn