Khởi nguồn Sáng tạo và Thành công!
Tác giả :


Hình chân dung

Giảng viên

Học hàm, học vị

Chức vụ

Hướng nghiên cứu chính

 

Nguyễn Văn Toàn

*toannv@hcmute.edu.vn

&Lý lịch khoa học

Thạc sĩ

Trưởng Bộ môn

 

Thái Huy Phát

*phatth@hcmute.edu.vn

&Lý lịch khoa học

Thạc sĩ

Phó Bộ môn

 

 

Huỳnh Phước Sơn

*sonhp@hcmute.edu.vn

&Lý lịch khoa học

Thạc sĩ/NCS 

Trưởng Khoa- Giảng viên

 

 

Dương Tuấn Tùng

*tungdt@hcmute.edu.vn

&Lý lịch khoa học

Thạc sĩ

Giảng viên

 

 

Lâm Mai Long

*longlm@hcmute.edu.vn

&Lý lịch khoa học

Tiến sĩ

Giảng viên

 

 

Đặng Quý

*quyd@hcmute.edu.vn

&Lý lịch khoa học

Thạc sĩ

Giảng viên

 

 

Trần Đình Quý

*quydt@hcmute.edu.vn

&Lý lịch khoa học

Thạc sĩ

Giảng viên

 

 

Nguyễn Ngọc Bích

*bichnn@hcmute.edu.vn

&Lý lịch khoa học

Thạc sĩ

Giảng viên

 

   

Huỳnh Thịnh

*huynhthinh@hcmute.edu.vn

&Lý lịch khoa học
 Thạc sĩ  Giảng viên  

 

Đặng Vũ Minh Đăng

*dangdvm@hcmute.edu.vn

 

Cán bộ hỗ trợ

 

 

Nguyễn Minh Lạc

*lacnm@hcmute.edu.vn

Kĩ sư

Cán bộ hỗ trợ

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
                         
Copyright © 2014, Khoa Cơ khí Động lực
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:37,503

Tổng truy cập:442,280

Copyright © 2014, Faculty of Vehicle and Energy Engineering
Universty of Technology and Education HCMC

01. Vo Van Ngan Str., Thu Duc Dist., HCMC
Tel: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn