Launching Innovation and Success 
Tác giả :


Hình chân dung

Giảng viên

Học hàm, học vị

Chức vụ

Hướng nghiên cứu chính

 

Nguyễn Trọng Thức

*thucnt@hcmute.edu.vn

&Lý lịch khoa học

Thạc sĩ

Trưởng Bộ môn

 

Lê Quang Vũ

*vulq@hcmute.edu.vn

&Lý lịch khoa học

Thạc sĩ

Phó Bộ môn

 

 

Đỗ Văn Dũng

*dodzung@hcmute.edu.vn

&Lý lịch khoa học

PGS.TS.

Giảng viên

 

 

Nguyễn Bá Hải

*hainb@hcmute.edu.vn

&Lý lịch khoa học

Tiến sĩ

Giảng viên

 

 

Nguyễn Quốc Đạt

*datnq@hcmute.edu.vn

&Lý lịch khoa học

Thạc sĩ

Giảng viên

 

 

Nguyễn Văn Thình

*thinhnv@hcmute.edu.vn

&Lý lịch khoa học

Thạc sĩ

Giảng viên

 

 

Võ Xuân Thành

*thanhvx@hcmute.edu.vn

&Lý lịch khoa học

Thạc sĩ/NCS

Giảng viên

 

 

Vũ Đình Huấn

*huanvd@hcmute.edu.vn

&Lý lịch khoa học

Thạc sĩ

Giảng viên

 

 

Nguyễn Trung Hiếu

*hieuntr@hcmute.edu.vn

&Lý lịch khoa học

Thạc sĩ

Giảng viên

 

 

Lê Thanh Phúc
phuclt@hcmute.edu.vn
Lý lịch khoa học

Tiến sĩ
 Giảngviên  

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
                         
Copyright © 2014, Khoa Cơ khí Động lực
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:68,540

Tổng truy cập:1,051,363

Copyright © 2014, Faculty of Vehicle and Energy Engineering
Universty of Technology and Education HCMC

01. Vo Van Ngan Str., Thu Duc Dist., HCMC
Tel: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn