Launching Innovation and Success 
Tác giả :

            BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
            THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                           ----------------------
              

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

           

Tên chương trình: Công nghệ Kỹ thuật Ô tô                                   Mã ngành: 52510205

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Sư phạm Kỹ thuật - Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

Tên tiếng Anh: Technical Education of Automotive Engineering Technology

 (Ban hành tại Quyết định số 559/QĐ-ĐHSPKT-ĐT, ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TpHCM)

1. Thời gian đào tạo: 4.5 năm

2. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

3. Thang điểm, Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

  • Thang điểm: 10
  • Quy trình đào tạo: Đào tạo chính quy tập trung, thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy (qui chế ban hành theo quyết định số 43/2007/GDĐT)
  • Điều kiện tốt nghiệp:

Điều kiện chung: Theo qui chế ban hành theo quyết định số 43/2007/GDĐT.

Điều kiện riêng: Không

4. Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra

4.1 Mục đích:

Đào tạo xã hội; có ý thức phục vụ nhân dân, phục vụ yêu cầu phát triển kỹ sư giáo viên kỹ thuật ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức chuyên môn toàn diện, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội, có kỹ năng thực hành cơ bản, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề trong ngành công nghệ kỹ thuật ô tô; có kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; có khả năng học tập nâng cao trình độ; có sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

4.2 Mục tiêu đào tạo:

1. Có kiến thức và lập luận kỹ thuật

2. Phát triển năng lực khám phá tri thức, tư duy hệ thống, giải quyết các vấn đề chuyên ngành công nghệ kỹ thuật Ô tô

3. Có các kỹ năng làm việc   

4. Phát triển kỹ năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các hệ thống trên lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô phù hợp với nhu cầu xã hội

5. Có kiến thức sư phạm kỹ thuật trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

4.3. Chuẩn đầu ra:

  1. Kiến thức và lập luận kỹ thuật

1.1.  Có kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên để ứng dụng trong kỹ thuật; có khả năng học tập nâng cao trình độ.

1.2.  Có kiến thức cơ sở ngành để ứng dụng trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật ô tô.

1.3.  Có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô như: Lý thuyết động cơ, lý thuyết ô tô, hệ thống điện ô tô, hệ thống điều khiển tự động trên ô tô, quản lý dịch vụ ô tô, kinh doanh dịch vụ ô tô …  

1.4.  Nắm vững kiến thức chuyên môn nâng cao để ứng dụng trong tính toán, thiết kế, thử nghiệm và chẩn đoán các hệ thống trên ô tô.

  1. Phát triển năng lực khám phá tri thức, tư duy hệ thống, giải quyết các vấn đề chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô.

2.1.  Có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức bảo vệ môi trường và tính chuyên nghiệp

2.2.  Phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề kỹ thuật ô tô.

2.3.  Thực nghiệm và khám phá tri thức các vấn đề kỹ thuật ô tô.

2.4.  Khả năng tư duy và suy nghĩ hệ thống đến các vấn đề kỹ thuật ô tô.

2.5.  Có các kỹ năng góp phần năng cao hiệu quả hoạt động kỹ thuật

  1. Các kỹ năng làm việc   

3.1.  Có kỹ năng lãnh đạo, làm việc nhóm

3.2.  Có kỹ năng giao tiếp.

3.3.  Có kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp (tương đương 450 TOEIC).

  1. Phát triển kỹ năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, và vận hành các hệ thống trên lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô phù hợp với nhu cầu xã hội

4.1    Nhận thức rõ ảnh hưởng, nhu cầu của xã hội đối với ngành công nghệ kỹ thuật ô tô.

4.2    Khả năng khái quát được các tổ chức, hoạt động trong lĩnh vực ô tô. Tôn trọng văn hóa xã hội và văn hóa doanh nghiệp;

4.3    Hình thành ý tưởng về các hệ thống và các hoạt động trong lĩnh vực ô tô.

4.4    Thiết kế, tính toán, mô phỏng các hệ thống và các hoạt động trong lĩnh vực ô tô.

4.5    Triển khai các hệ thống và các hoạt động trong lĩnh vực ô tô.

4.6    Vận hành các hệ thống và các hoạt động trong lĩnh vực ô tô.

  1. Có kiến thức sư phạm kỹ thuật trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

5.1   Hiểu biết các kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục, có khả năng vận dụng vào hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

5.2   Hiểu biết về công tác tổ chức, quản lý và đào tạo; về các phương pháp dạy học; các bước triển khai nghiên cứu vấn đề thuộc lãnh vực giáo dục nghề nghiệp;

5.3   Hiểu biết các chuẩn mực và nguyên tắc để khai thác và chế tạo phương tiện dạy học; những vấn đề cơ bản của việc xây dựng chương trình môn học, khóa học;

5.4   Có khả năng giảng dạy lý thuyết và thực hành về chuyên ngành được đào tạo theo chuẩn mực sư phạm;

5.5   Có khả năng rèn luyện, nâng cao những phẩm chất và năng lực sư phạm nghề nghiệp của người giáo viên;

5. Khối lượng kiến thức toàn khoá:  172 Tín chỉ

            (Không bao gồm khối kiến thức GDTC và GDQP-AN)

6. Phân bổ khối lượng các khối kiến thức

Nội dung

Số tín chỉ

Tổng

Bắt buộc

Tự chọn

Kiến thức giáo dục đại cương

56

45

11

Lý luận chính trị

12

12

 

Khoa học XH&NV

6

0

6

Anh văn

9

9

 

Nhập môn ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

3

3

 

Tin học

3

3

 

Toán và KHTN

23

18

5

Khối kiến thức chuyên nghiệp

95

83

12

Cơ sở nhóm ngành và ngành

29

25

4

Chuyên ngành

34

26

8

Thực tập xưởng

20

20

 

Thực tập tốt nghiệp

2

2

 

Khóa luận tốt nghiệp

10

10

 

Khối kiến thức sư phạm

21

17

4

Lý thuyết

19

15

4

Thực tập sư phạm

2

2

 

 Download chương trình

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
                         
Copyright © 2014, Khoa Cơ khí Động lực
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:166,349

Tổng truy cập:1,689,972

Copyright © 2014, Faculty of Vehicle and Energy Engineering
Universty of Technology and Education HCMC

01. Vo Van Ngan Str., Thu Duc Dist., HCMC
Tel: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn