Launching Innovation and Success 
Tác giả :
BỘ MÔN KHUNG GẦM

 TRƯỞNG BỘ MÔN
  DƯƠNG TUẤN TÙNG
Giảng viên chính, Thạc sĩ

Trưởng ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô - Khoa Chất lượng cao, Giảng viên

Điện thoại: 091.480.5623
Email: tungdt@hcmute.edu.vn
Lý lịch khoa học

 PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN   
  THÁI HUY PHÁT
Thạc sĩ
Phó Bộ môn

Điện thoại: 093.495.1146
Email: phatth@hcmute.edu.vn
Lý lịch khoa học

 
 GIẢNG VIÊN
    LÂM MAI LONG
Giảng viên chính, Tiến sĩ

Giảng viên

Điện thoại: 091.390.1944
Email: longlm@hcmute.edu.vn
Lý lịch khoa học
    HUỲNH PHƯỚC SƠN
Giảng viên chính, Tiến sĩ
Trưởng Khoa Cơ khí Động lực
Điện thoại: 0903.639.216
Email: sonhp@hcmute.edu.vn

Lý lịch khoa học

     TRẦN ĐÌNH QUÝ
Giảng viên chính, Thạc sĩ

Giảng viên

Điện thoại: 091.806.9082
Email: quytd@hcmute.edu.vn
Lý lịch khoa học
     ĐẶNG QUÝ
Giảng viên chính, Thạc sĩ khoa học

Giảng viên

Điện thoại: 098.944.4456
Email: quyd@hcmute.edu.vn
Lý lịch khoa học
    

Nguyễn Mạnh Cường

Tiến sĩ
Giảng viên
Điện thoại: 098.291.1198
Email: cuongnm@hcmute.edu.vn
Lý lịch khoa học
     HUỲNH THỊNH
Thạc sĩ, NCS tại Hàn Quốc

Giảng viên

Điện thoại: 097.385.1706
Email: huynhthinh@hcmute.edu.vn

Lý lịch khoa học


  NGUYỄN VĂN TOÀN
Giảng viên chính, Thạc sĩ

Giảng viên

Điện thoại: 090.998.8469
Email: toannv@hcmute.edu.vn
Lý lịch khoa học
 
   NGUYỄN NGỌC BÍCH
Giảng viên chính, Thạc sĩ

Giảng viên

Điện thoại: 090.862.9567
Email: bichnn@hcmute.edu.vn
 
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
     NGUYỄN MINH LẠC
Hỗ trợ kỹ thuật

Điện thoại: 090.317.2479
Email: lacnm@hcmute.edu.vn


 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
                   sunnyweb.org                           
Copyright © 2014, Khoa Cơ khí Động lực
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:18,960

Tổng truy cập:94,547

 

   Copyright © 2014, Khoa Đào tạo Quốc tế
   Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

   Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
   Điện thoại: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: fie@hcmute.edu.vn