Launching Innovation and Success 
Tác giả :

 

GIẢNG VIÊN BỘ MÔN ĐIỆN TỬ Ô TÔ

Hình chân dung

Giảng viên

Học hàm, học vị

Chức vụ

Hướng nghiên cứu chính

    Lê Quang Vũ

*vulq@hcmute.edu.vn

&Lý lịch khoa học

 Thạc sĩ  Trưởng Bộ môn  
   

Vũ Đình Huấn

*huanvd@hcmute.edu.vn

&Lý lịch khoa học

 Thạc sĩ  Phó trưởng Bộ môn  

 

Nguyễn Trọng Thức

*thucnt@hcmute.edu.vn

&Lý lịch khoa học

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Đỗ Văn Dũng

*dodzung@hcmute.edu.vn

&Lý lịch khoa học

PGS.TS.

Giảng viên

 

Nguyễn Quốc Đạt

*datnq@hcmute.edu.vn

&Lý lịch khoa học

Thạc sĩ

Giảng viên

 

 

Nguyễn Văn Thình

*thinhnv@hcmute.edu.vn

&Lý lịch khoa học

Thạc sĩ

Giảng viên

 

 

Nguyễn Trung Hiếu

*hieuntr@hcmute.edu.vn

&Lý lịch khoa học

Thạc sĩ

Giảng viên

 

 

Lê Thanh Phúc

* phuclt@hcmute.edu.vn

& Lý lịch khoa học

Tiến sĩ
 Giảng viên  
 

Nguyễn Quang Trãi

 * trainq@hcmute.edu.vn

 & Lý lịch khoa học

Thạc sĩ  Giảng viên  
 

Nguyễn Thành Tuyên

* tuyennt@hcmute.edu.vn

& Lý lịch khoa học

Thạc sĩ   Giảng viên  
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

ALBUM ẢNH

                         
Copyright © 2014, Khoa Cơ khí Động lực
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:144,144

Tổng truy cập:2,261,954

Copyright © 2014, Faculty of Vehicle and Energy Engineering
Universty of Technology and Education HCMC

01. Vo Van Ngan Str., Thu Duc Dist., HCMC
Tel: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn