Launching Innovation and Success 
Tác giả :


GIẢNG VIÊN BỘ MÔN ĐỘNG CƠ

Chân dung 

Giảng viên 

Học hàm, học vị 

Chức vụ 

Hướng nghiên cứu chính 

LÝ VĨNH ĐẠT

Điện thoại: 0903.707.702

datlv@hcmute.edu.vn

Lý lịch khoa học


 PGS. TS.

Trưởng Bộ môn

 

HUỲNH QUỐC VIỆT

Điện thoại: 096.6879.932

viethq@hcmute.edu.vn

Lý lịch khoa học

Thạc sĩ

Phó Bộ môn


NGUYỄN VĂN TRẠNG

Điện thoại: 0935.705.017

trangnv@hcmute.edu.vn

Lý lịch khoa học

Tiến sĩ

Phó trưởng Khoa


ĐỖ QUỐC ẤM

Điện thoại: 0913.120.175

amdq@hcmute.edu.vn

Lý lịch khoa học

Tiến sĩ

Phó trưởng Khoa


NGUYỄN TẤN QUỐC

quocnt@hcmute.edu.vn

Lý lịch khoa học

Thạc sĩ, giảng viên chính

Trưởng phòng Quản trị cơ sở vật chất


NGUYỄN VĂN LONG GIANG

giangckd@hcmute.edu.vn

Lý lịch khoa học

Tiến sĩ

Phó trưởng Khoa Đào tạo Chất lượng cao


NGUYỄN PHAN QUÝ TÂM

tampnp@hcmute.edu.vn

Lý lịch khoa học

Thạc sĩ, Giảng viên chính

Phó phòng Thiết bị - Vật tư


CHÂU QUANG HẢI

haicq@hcmute.edu.vn

Lý lịch khoa học

Thạc sĩ

Giảng viên chính


LÊ KHÁNH TÂN

tanlk@hcmute.edu.vn

Lý lịch khoa học

Thạc sĩ

NCS tại Hàn Quốc


ĐINH TẤN NGỌC

ngocdt@hcmute.edu.vn

Lý lịch khoa học

Thạc sĩ

Giảng viên


NGUYỄN TẤN NGỌC

ngocnt@hcmute.edu.vn

Lý lịch khoa học

Thạc sĩ

Giảng viên


NGUYỄN TẤN LỘC

locnt@hcmute.edu.vn

Lý lịch khoa học

Kỹ sư

Giảng viên


NGUYỄN KIM

nguyenkim@hcmute.edu.vn

Lý lịch khoa học

Thạc sĩ

Giảng viênGóp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

ALBUM ẢNH

                         
Copyright © 2014, Khoa Cơ khí Động lực
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:143,975

Tổng truy cập:2,261,785

Copyright © 2014, Faculty of Vehicle and Energy Engineering
Universty of Technology and Education HCMC

01. Vo Van Ngan Str., Thu Duc Dist., HCMC
Tel: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn