Launching Innovation and Success
Tác giả :

            BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
            THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                   ----------------------
   

 

 

CHUẨN ĐẦU RA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

           

Ngành đào tạo:                    CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT          

Tên tiếng Anh:                     Thermal Engineering Technology

Mã ngành:                            52510206

Trình độ đào tạo:                Đại học

Hình thức đào tạo: Chính qui

Thời gian đào tạo:              4 năm

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật Nhiệt có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức toàn diện về các nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội, kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên ngành về nhiệt điện lạnh; có kỹ năng thực hành, khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề trong lĩnh vực nhiệt điện lạnh; có khả năng học tập nâng cao trình độ; có sức khỏe, có trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc trong các tổ chức, đơn vị có hoạt động liên quan đến lĩnh vực nhiệt điện lạnh, đáp ứng nhu cầu xã hội, phục vụ nhân dân, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

CHUẨN ĐẦU RA:

  1. Kiến thức và lập luận kỹ thuật

1.1.  Có kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên để ứng dụng trong kỹ thuật và có khả năng học tập ở trình độ cao hơn

1.2.  Có kiến thức cơ sở ngành để ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ nhiệt điện lạnh

1.3.  Có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ nhiệt điện lạnh như: Kỹ thuật lạnh, Điều hòa không khí, Máy và thiết bị lạnh, Lò hơi, Nhà máy nhiệt điện, …  

1.4.  Nắm vững kiến thức chuyên môn nâng cao để ứng dụng trong tính toán, thiết kế, thử nghiệm và chẩn đoán các hệ thống nhiệt điện lạnh.

  1. Phát triển năng lực khám phá tri thức, tư duy hệ thống, giải quyết các vấn đề chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô.

2.1.  Có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức bảo vệ môi trường và tính chuyên nghiệp

2.2.  Phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề kỹ thuật nhiệt điện lạnh.

2.3.  Thực nghiệm và khám phá tri thức các vấn đề kỹ thuật nhiệt điện lạnh.

2.4.  Khả năng tư duy và suy nghĩ hệ thống đến các vấn đề kỹ thuật nhiệt điện lạnh.

2.5.  Có các kỹ năng góp phần năng cao hiệu quả hoạt động kỹ thuật

  1. Các kỹ năng làm việc   

3.1.  Có kỹ năng lãnh đạo, làm việc nhóm

3.2.   Có kỹ năng giao tiếp.

3.3.  Có kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp (tương đương 450 TOEIC).

  1. Phát triển kỹ năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, và vận hành các hệ thống trên lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô phù hợp với nhu cầu xã hội

4.1.  Nhận thức rõ ảnh hưởng, nhu cầu của xã hội đối với ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt.

4.2.  Khả năng khái quát được cách tổ chức, hoạt động trong lĩnh vực nhiệt điện lạnh. Tôn trọng văn hóa xã hội và văn hóa doanh nghiệp;

4.3.  Hình thành ý ưởng về các hệ thống và các hoạt động trong lĩnh vực nhiệt điện lạnh

4.4.  Tính toán, thiết kế, mô phỏng các hệ thống và các hoạt động trong lĩnh vực nhiệt điện lạnh

4.5.  Triển khai các hệ thống và các hoạt động trong lĩnh vực nhiệt điện lạnh.

4.6.  Vận hành các hệ thống và các hoạt động trong lĩnh vực nhiệt điện lạnh.

 

›¯š

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
                         
Copyright © 2014, Khoa Cơ khí Động lực
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:41,094

Tổng truy cập:455,792

Copyright © 2014, Faculty of Vehicle and Energy Engineering
Universty of Technology and Education HCMC

01. Vo Van Ngan Str., Thu Duc Dist., HCMC
Tel: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn