Launching Innovation and Success 
Tác giả :

NGÀY

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỰC HIỆN

GHI CHÚ

Thứ Hai

03/02/20

08:00 – VPK

Hội ý BCN

BCN

 

Thứ Ba

04/02/20

14:00 – PH1

Họp Đoàn Đánh giá nội bộ định kỳ học kỳ I, năm học 2019-2020

T Ấm, c Lai

 

Thứ Sáu

07/02/20

08:00 – CKĐ

Tham gia buổi tổng vệ sinh phòng làm việc, nhà xưởng phòng chống dịch bệnh coronavirus và chuẩn bị đón SV và học  

Toàn thể CBVC khoa

 

10:00 – VPK

Họp chuẩn bị đánh giá nội bộ và triển khai công tác HK2

BCN, TBM

 

Các công việc chính thực hiện trong tuần

Thực hiện các biện pháp vệ sinh, khử trùng, hướng dẫn GV, SV phòng tránh dịch cúm Coronavirus

(đăng ký mua xà bông, dung dịch rửa tay; in poster dán ở các xưởng; vệ sinh nhà xưởng)

BCN, TBM, GV

 

Báo cáo kết quả khảo sát HĐGD của GV HK1/2019-2020

T Trạng, TBM, GV

Hạn nộp 05/02/20

Chuẩn bị và upload các minh chứng đánh giá nội bộ

BCN, TBM,

Thư ký

Hạn upload: 08/02/20

Dự trù vật tư thực tập HK2

T Ấm, TBM, GV

Hạn nộp 07/02/20

Đề xuất tuyển dụng năm 2020

T Sơn, TBM

 

Thực hiện các công việc xây dựng hồ sơ bài giảng online

T Trạng, TBM, GV

 

Hoàn thiện các thuyết minh đề tài NCKH PBL 2020

T Nhựt, 06 Chủ trì đề tài

Hạn nộp 12/02/20

Ôn tập chuẩn bị thi khảo sát tiếng Anh cho CBVC vào ngày thứ 7 (ngày thi: CN 01/3/2020)

CBVC

 

 

 

 


 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

CÔNG VIỆC TUẦN 25

(03/02/2020 – 09/02/2020)

 

 NGÀY

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỰC HIỆN

GHI CHÚ

Thứ Hai

03/02/20

08:00 – VPK

Hội ý BCN

BCN

 

Thứ Ba

04/02/20

14:00 – PH1

Họp Đoàn Đánh giá nội bộ định kỳ học kỳ I, năm học 2019-2020

T Ấm, c Lai

 

Thứ Sáu

07/02/20

08:00 – CKĐ

Tham gia buổi tổng vệ sinh phòng làm việc, nhà xưởng phòng chống dịch bệnh coronavirus và chuẩn bị đón SV và học  

Toàn thể CBVC khoa

 

10:00 – VPK

Họp chuẩn bị đánh giá nội bộ và triển khai công tác HK2

BCN, TBM

 

Các công việc chính thực hiện trong tuần

Thực hiện các biện pháp vệ sinh, khử trùng, hướng dẫn GV, SV phòng tránh dịch cúm Coronavirus

(đăng ký mua xà bông, dung dịch rửa tay; in poster dán ở các xưởng; vệ sinh nhà xưởng)

BCN, TBM, GV

 

Báo cáo kết quả khảo sát HĐGD của GV HK1/2019-2020

T Trạng, TBM, GV

Hạn nộp 05/02/20

Chuẩn bị và upload các minh chứng đánh giá nội bộ

BCN, TBM,

Thư ký

Hạn upload: 08/02/20

Dự trù vật tư thực tập HK2

T Ấm, TBM, GV

Hạn nộp 07/02/20

Đề xuất tuyển dụng năm 2020

T Sơn, TBM

 

Thực hiện các công việc xây dựng hồ sơ bài giảng online

T Trạng, TBM, GV

 

Hoàn thiện các thuyết minh đề tài NCKH PBL 2020

T Nhựt, 06 Chủ trì đề tài

Hạn nộp 12/02/20

Ôn tập chuẩn bị thi khảo sát tiếng Anh cho CBVC vào ngày thứ 7 (ngày thi: CN 01/3/2020)

CBVC

 

 

 

 


--
HUYNH PHUOC SON, Ph.D

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

CÔNG VIỆC TUẦN 25

(03/02/2020 – 09/02/2020)

 

 NGÀY

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỰC HIỆN

GHI CHÚ

Thứ Hai

03/02/20

08:00 – VPK

Hội ý BCN

BCN

 

Thứ Ba

04/02/20

14:00 – PH1

Họp Đoàn Đánh giá nội bộ định kỳ học kỳ I, năm học 2019-2020

T Ấm, c Lai

 

Thứ Sáu

07/02/20

08:00 – CKĐ

Tham gia buổi tổng vệ sinh phòng làm việc, nhà xưởng phòng chống dịch bệnh coronavirus và chuẩn bị đón SV và học  

Toàn thể CBVC khoa

 

10:00 – VPK

Họp chuẩn bị đánh giá nội bộ và triển khai công tác HK2

BCN, TBM

 

Các công việc chính thực hiện trong tuần

Thực hiện các biện pháp vệ sinh, khử trùng, hướng dẫn GV, SV phòng tránh dịch cúm Coronavirus

(đăng ký mua xà bông, dung dịch rửa tay; in poster dán ở các xưởng; vệ sinh nhà xưởng)

BCN, TBM, GV

 

Báo cáo kết quả khảo sát HĐGD của GV HK1/2019-2020

T Trạng, TBM, GV

Hạn nộp 05/02/20

Chuẩn bị và upload các minh chứng đánh giá nội bộ

BCN, TBM,

Thư ký

Hạn upload: 08/02/20

Dự trù vật tư thực tập HK2

T Ấm, TBM, GV

Hạn nộp 07/02/20

Đề xuất tuyển dụng năm 2020

T Sơn, TBM

 

Thực hiện các công việc xây dựng hồ sơ bài giảng online

T Trạng, TBM, GV

 

Hoàn thiện các thuyết minh đề tài NCKH PBL 2020

T Nhựt, 06 Chủ trì đề tài

Hạn nộp 12/02/20

Ôn tập chuẩn bị thi khảo sát tiếng Anh cho CBVC vào ngày thứ 7 (ngày thi: CN 01/3/2020)

CBVC

 

 

 

 


--
HUYNH PHUOC SON, Ph.D

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

CÔNG VIỆC TUẦN 25

(03/02/2020 – 09/02/2020)

 

 NGÀY

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỰC HIỆN

GHI CHÚ

Thứ Hai

03/02/20

08:00 – VPK

Hội ý BCN

BCN

 

Thứ Ba

04/02/20

14:00 – PH1

Họp Đoàn Đánh giá nội bộ định kỳ học kỳ I, năm học 2019-2020

T Ấm, c Lai

 

Thứ Sáu

07/02/20

08:00 – CKĐ

Tham gia buổi tổng vệ sinh phòng làm việc, nhà xưởng phòng chống dịch bệnh coronavirus và chuẩn bị đón SV và học  

Toàn thể CBVC khoa

 

10:00 – VPK

Họp chuẩn bị đánh giá nội bộ và triển khai công tác HK2

BCN, TBM

 

Các công việc chính thực hiện trong tuần

Thực hiện các biện pháp vệ sinh, khử trùng, hướng dẫn GV, SV phòng tránh dịch cúm Coronavirus

(đăng ký mua xà bông, dung dịch rửa tay; in poster dán ở các xưởng; vệ sinh nhà xưởng)

BCN, TBM, GV

 

Báo cáo kết quả khảo sát HĐGD của GV HK1/2019-2020

T Trạng, TBM, GV

Hạn nộp 05/02/20

Chuẩn bị và upload các minh chứng đánh giá nội bộ

BCN, TBM,

Thư ký

Hạn upload: 08/02/20

Dự trù vật tư thực tập HK2

T Ấm, TBM, GV

Hạn nộp 07/02/20

Đề xuất tuyển dụng năm 2020

T Sơn, TBM

 

Thực hiện các công việc xây dựng hồ sơ bài giảng online

T Trạng, TBM, GV

 

Hoàn thiện các thuyết minh đề tài NCKH PBL 2020

T Nhựt, 06 Chủ trì đề tài

Hạn nộp 12/02/20

Ôn tập chuẩn bị thi khảo sát tiếng Anh cho CBVC vào ngày thứ 7 (ngày thi: CN 01/3/2020)

CBVC

 

 

 

 


--
HUYNH PHUOC SON, Ph.D
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
                         
Copyright © 2014, Khoa Cơ khí Động lực
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:66,978

Tổng truy cập:1,049,801

Copyright © 2014, Faculty of Vehicle and Energy Engineering
Universty of Technology and Education HCMC

01. Vo Van Ngan Str., Thu Duc Dist., HCMC
Tel: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn