Launching Innovation and Success 
Tác giả :

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số: 15/TB-ĐHSPKT              TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng  02 năm 2020

 THÔNG BÁO

Về việc kéo dài thời gian nghỉ thêm 1 tuần

(từ ngày 03/2 đến hết ngày 09/02/2020)


Căn cứ Công văn số 716/VPCP-KGVX ngày 02 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ về việc Bộ Giáo dục và Đào tạo xin ý kiến chỉ đạo cho phép học sinh, sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch nCoV.

Ban giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ chí Minh quyết định: Giảng viên, sinh viên, học viên trong toàn trường được nghỉ học đến hết ngày 09/02/2020.

Lý do: dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona có diễn biến phức tạp, để ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe trong nhà trường và cộng đồng.

Trong thời gian nghỉ học Giảng viên, sinh viên, học viên hạn chế đi lại, cập nhật thường xuyên các thông tin của Trường cũng như các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Các phòng ban chức năng vẫn tiếp tục công tác thường nhật và các hoạt động khác theo quy định của Nhà nước và Nhà trường.

Thông báo này được phổ biến đến các đơn vị, cán bộ, viên chức, học viên và sinh viên biết để thực hiện./.

KT.  HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                          

-  Ban giám hiệu;                                                                                       (Đã ký)

-  Các đơn vị; CBVC, GV và SV;

-  Lưu: VT, TS&CTSV.                                                     

                                                                                 TS. Trương Thị Hiền

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
                         
Copyright © 2014, Khoa Cơ khí Động lực
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:109,142

Tổng truy cập:1,180,805

Copyright © 2014, Faculty of Vehicle and Energy Engineering
Universty of Technology and Education HCMC

01. Vo Van Ngan Str., Thu Duc Dist., HCMC
Tel: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn