Launching Innovation and Success 
Tác giả :
  Họ và tên  Chức vụ Số điện thoại  Email Ban 
   Kiên Văn Chí Thanh Liên chi hội trưởng 0868793453 16147193@student.hcmute.edu.vn  Phụ trách chung
  Bùi Nguyễn Ngọc Hiếu Liên chi hội phó  01626670627  17145289@student.hcmute.edu.vn Phong trào
  Đoàn Trung Hậu Liên chi hội phó  01636732162  16145378@student.hcmute.edu.vn  Phong trào
  Lê Đức Mạnh Thường vụ  0935040764  17147161@student.hcmute.edu.vn Văn nghệ
  Nguyễn Thị Kim Quế Ủy viên BCH 0869026612  17147172@student.hcmute.edu.vn Học tập
   Mã Thành Ngôn Ủy viên BCH
0947636225  17145327@student.hcmute.edu.vn Văn phòng
  Trần Ngọc Bảo Ủy viên BCH
0944679270  17145262@student.hcmute.edu.vn  Phong trào
  Trần Thị Ngọc Mỹ Ủy viên BCH
01258597544  17145324@student.hcmute.edu.vn Truyền thông
  Võ Quốc Bảo Ủy viên BCH
01648974832  17145263@student.hcmute.edu.vn  Phong trào
  Phan Tuấn Lộc Ủy viên BCH
01669862986  17147161@student.hcmute.edu.vn Phong trào
  Hồ Vũ Hùng Ủy viên BCH
01693713195  17145303@student.hcmute.edu.vn Phong trào
   Nguyễn Hữu Tâm   01268876011  15145344@student.hcmute.edu.vn  Truyền thông
  Lưu Phước Vũ    0968460421  17147201@student.hcmute.edu.vn Phong trào
  Lê Quốc Tuấn    01294083518  16145562@student.hcmute.edu.vn Phong trào
  Nguyễn Thị Minh Vũ   01634240893   17145390@student.hcmute.edu.vn Phong trào
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
                         
Copyright © 2014, Khoa Cơ khí Động lực
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:84,466

Tổng truy cập:1,124,369

Copyright © 2014, Faculty of Vehicle and Energy Engineering
Universty of Technology and Education HCMC

01. Vo Van Ngan Str., Thu Duc Dist., HCMC
Tel: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn