Launching Innovation and Success
Tác giả :

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH SINH HOẠT & HOẠT ĐỘNG ĐẦU KHÓA HỌC DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 2017

(Kèm theo Kế hoạch số: 178/KH-ĐHSPKT ngày  04/8/2017 của Hiệu trưởng)

----------------------------------------------

 

A. LỊCH SINH HOẠT & HOẠT ĐỘNG KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG SINH HOẠT

ĐỐI TƯỢNG SINH HOẠT

ĐỊA ĐIỂM

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

Thứ hai

21/8

 

Sáng

(7h3®

11h30)

-  Giới thiệu về Trường, cơ cấu tổ chức, cơ hội việc làm sau khi ra trường.

-  Quy chế công tác sinh viên; Quy chế thi đua khen thưởng và kỷ luật; Quy định tổ chức thực hiện chương trình Công tác xã hội; Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học; Về học bổng khuyến khích học tập; Về thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập;… (nguồn tài liệu: Sổ tay công tác sinh viên).

-  Quy chế về việc tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp theo học chế tín chỉ.

-  Tọa đàm về phương pháp học đại học; Sáng tạo và khởi nghiệp; Gương sinh viên thành đạt.

Các ngành thuộc khoa ĐT Chất lượng cao:

- Ngành CNKT ô tô (hệ Chất lượng cao tiếng Anh - 73)

- Ngành CNKT Ô tô (158)

- Ngành CNKT Nhiệt (113)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI TRƯỜNG LỚN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Tuyển sinh và Công tác SV

Thứ ba

22/8

Sáng (7h30®

11h30)

Gặp gỡ Ban chủ nhiệm khoa, Trưởng ngành và tư vấn viên:

- Giới thiệu về mục tiêu, chương trình, ngành nghề đào tạo, chuẩn đầu ra.

- Yêu cầu học tập, rèn luyện trong môi trường đại học; phương pháp và một số kinh nghiệm học tập ở bậc đại học.

 

Các ngành thuộc khoa ĐT Chất lượng cao:

- Ngành CNKT ô tô (hệ Chất lượng cao tiếng Anh - 73)

- Ngành CNKT Ô tô (158)

- Ngành CNKT Nhiệt (113)

                     E4.102

 


 


A111

                     
A113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa ĐT Chất lượng cao

Thứ tư

23/8

Sáng (7h30

®17h)

 

- Ngành CNKT ô tô (hệ Chất lượng cao tiếng Anh - 73)

- Ngành CNKT Ô tô (158)

- Ngành CNKT Nhiệt (113)

 

SV tập trung tại Sân vận động trường, sau đó đi theo xe

 

 

 

 

Khoa ĐT Chất lượng cao

Thứ sáu

25/8

Sáng

(8h30

®10h)

Tự học qua video trên trang Facebook: Phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên SPKT, đăng trên website trường: tuyensinh.hcmute.edu.vn

Sinh viên khóa 2017 thuộc Khoa ĐT Chất lượng cao

Máy tính hoặc điện thoại có kết nối wifi

Phòng Tuyển sinh và công tác SV + Khoa Lý luận chính trị

Thứ bảy

26/8

Sáng

(7h30

®11h30)

-        Chương trình Lễ nhập môn Khoa ĐT Chất lượng cao

 

Tất cả sinh viên nhập học khóa 2017 thuộc khoa Đào tạo chất lượng cao.

SV tập trung tại Sân vận động trường

Khoa ĐT Chất lượng cao

B. LỊCH SINH HOẠT & HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN KHÓA 2017 (HỆ ĐẠI TRÀ) – Khoa Cơ khí Động lực

5. Khoa Cơ khí Động lực gồm các ngành: Ngành CNKT Ô tô (119); Ngành CNKT Nhiệt (69)

 

NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG SINH HOẠT

ĐỐI TƯỢNG SINH HOẠT

ĐỊA ĐIỂM

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

Thứ tư

23/8

Sáng

(7h3®

11h30)

Sinh hoạt trên Hội trường: Giới thiệu về Trường; Quy chế công tác sinh viên; Quy chế đào tạo; Tọa đàm về phương pháp học đại học; Sáng tạo và khởi nghiệp; Gương sinh viên thành đạt

Sinh viên khóa 2017 thuộc Khoa Cơ khí Động lực

Hội trường lớn

 

Phòng Tuyển sinh và công tác SV

Thứ năm

24/8

Sáng

(7h3®

11h30)

Sinh hoạt trên lớp: gặp gỡ Ban chủ nhiệm Khoa, tư vấn viên; giới thiệu Khoa, Bộ môn, Ngành, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo; bầu cán bộ lớp, cán bộ đoàn.

- Ngành CNKT Ô tô (119)

- Ngành CNKT Nhiệt (69)

 

A312

A313

Khu A

 

Khoa Cơ khí Động lực

Thứ sáu

25/8

Sáng

(7h30®

11h30)

Lễ nhập môn; Tham quan Đền Hùng

Sinh viên khóa 2017 thuộc Khoa Cơ khí Động lực

Xưởng Động cơ xăng

 

Khoa Cơ khí Động lực

Thứ bảy

26/8

Sáng (8h30 

 ®10h)

Tự học qua video trên trang Facebook: Phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên SPKT, đăng trên website trường: tuyensinh.hcmute.edu.vn

Sinh viên khóa 2017 thuộc Khoa Cơ khí Động lực

Máy tính hoặc điện thoại có kết nối wifi

Phòng Tuyển sinh và công tác SV + Khoa Lý luận chính trị

 

 

                                                                                                TP. TUYỂN SINH VÀ CÔNG TÁC SV

Nơi nhận:

-      BGH;
Các đơn vị, SV khóa 2017;                                                         (Đã ký)

-      Web trường;

-      Lưu: VT, TS&CTSV   

TS. Trần Thanh Thưởng

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
                         
Copyright © 2014, Khoa Cơ khí Động lực
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:67,599

Tổng truy cập:664,372

Copyright © 2014, Faculty of Vehicle and Energy Engineering
Universty of Technology and Education HCMC

01. Vo Van Ngan Str., Thu Duc Dist., HCMC
Tel: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn