Launching Innovation and Success
Tác giả :
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2017

 

KẾ HOẠCH ĐÓN TÂN SINH VIÊN 2017

VÀ SINH HOẠT ĐẦU KHÓA

 

Thực hiện Kế hoạch số …./KH-ĐHSPKT ngày 04/8/2017 của Hiệu trưởng về tổ chức tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu năm học 2017-2018. Khoa Cơ khí Động lực triển khai Kế hoạch đón tân Sinh viên khóa 2017 và sinh hoạt đầu khóa tại khoa như sau:

1. Ban Tổ chức

STT

Họ và tên GV

Chức vụ

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Huỳnh Phước Sơn

TK

Trưởng ban

Phụ trách chung

2

Nguyễn Văn Trạng

PTK

Phó ban

Phụ trách phần nội dung sinh hoạt lớp giới thiệu khoa, CTĐT, quy chế,…

3

Lê Minh Nhựt

PTK

Phó ban

Phụ trách phần đón tiếp, giao lưu TSV;

4

Đỗ Quốc Ấm

PTK

Phó ban

Phụ trách cơ sở vật chất

5

Vũ Đình Huấn

BT Đoàn khoa

Ủy viên

 

6

Lý Vĩnh Đạt

T.BM ĐC

Ủy viên

 

7

Nguyễn Văn Toàn

T.BM Kh.Gầm

Ủy viên

 

8

Nguyễn Trọng Thức

T.BM ĐT ô tô

Ủy viên

 

10

Thái Huy Phát

P. TBM Kh.Gầm

Ủy viên

 

11

Nguyễn Lê Hồng Sơn

Ban TVSV

Ủy viên

 

12

Võ Thị Hải Yến

Thư ký

Ủy viên

 

2. Kế hoạch sinh hoạt đầu khóa dành cho SV khóa 2017 (02 ngày, 24-25/08/2017)

Thời gian

Nội dung sinh hoạt

Thành phần

Phân công nhiệm vụ

Thứ Năm

24/08/2017

 

Ngành CNKT ô tô (137SV)

/Phòng A312

 

Ngành CNKT Nhiệt (71SV)

/Phòng A313

7g30-8g30

- Sinh hoạt lớp, bầu cán bộ lớp cán bộ đoàn/hội.

- BCN khoa

- Trưởng, P. Bộ môn

- Nhóm TV SV

- BCH Đoàn Khoa

+ Thầy Vũ Đình Huấn/Nguyễn Lê Hồng Sơn

(Giới thiệu Khoa, B.môn, ban TV, Ngành CNKT ô tô/ ngành CNKT Nhiệt)

 

+ Cô Hải Yến

(các biên bản, biểu mẫu,.. theo yêu cầu của trường)

 

+ Nhóm TVSV, BCH Đoàn Khoa (chủ trì sinh hoạt)

8g30-9g30

- Giới thiệu BCN khoa, Ban tư vấn SV, giới thiệu Khoa/Bộ môn, các ngành đào tạo, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo.

9g30-12g00

- Tham quan các xưởng, sinh hoạt, văn nghệ,..

Thời gian

Nội dung sinh hoạt

Thành phần

Phân công nhiệm vụ

Thứ Năm

25/08/2017

 

7h30 - 13h30

Công viên Lịch sử văn hóa Dân tộc  (Đền Hùng)

 

7g30-8g30

(đợt 1,

2 xe)

- Tân Sinh viên 2017 tập trung tại khoa, xe đón SV tại siêu thị sinh viên đi Đền Hùng

- BCN khoa

- Trưởng, Phó các Bộ môn

- Nhóm tư vấn SV khoa CKĐ

- BCH Đoàn khoa

- BCH Đoàn khoa (Thầy Huấn, Tuấn Anh,..)

7g30-9g00

(đợt 2,

2 xe)

- Tân Sinh viên 2017 tập trung tại khoa, xe đón SV tại siêu thị sinh viên đi Đền Hùng

9g00-10g00

- Tổ chức Lễ nhập môn và tham quan Đền Hùng

Cả Đoàn

10g00-11g30

- Giới thiệu phương hướng, nhiệm vụ năm học của khoa

- Giới thiệu một số phương pháp, kinh nghiệm học tập

11g30-12g30

- Ăn trưa và giải lao tại chỗ

- Sinh hoạt giao lưu với GV và các cựu SV thành đạt.

- Bế mạc chương trình và xe đón các đoàn lần lượt về trường.

3. Phân Công các nhóm công việc chính

- Liên hệ BQL Đền Hùng (thầy Huấn)

- Liên hệ thuê xe (thầy Ấm)

- Phân công thành viên hướng dẫn, quản lý đoàn (thầy Huấn, BCH Đoàn)

- MC dẫn chương trình (thầy Huấn)

- Ăn trưa, nước uống, hậu cần (cô Yến, thầy Huấn,..)

- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt (thầy Trạng)

 

                                                                                                TRƯỞNG KHOA

 

 

 

 

                                                                                          HUỲNH PHƯỚC SƠN

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
                         
Copyright © 2014, Khoa Cơ khí Động lực
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:48,525

Tổng truy cập:617,654

Copyright © 2014, Faculty of Vehicle and Energy Engineering
Universty of Technology and Education HCMC

01. Vo Van Ngan Str., Thu Duc Dist., HCMC
Tel: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn