Launching Innovation and Success 
Tác giả :
     

Tầm nhìn:

Đến năm 2025, Khoa Cơ khí Động lực (Faculty of Vehicle and Energy Engineering) - trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM sẽ trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu ứng dụng hàng đầu về các lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô, cơ khíđộng lực, nhiệt - điện lạnh, năng lượng tái tạo trong cả nước; ngang tầm với các cơ sở
đào tạo đại học có uy tín trong khu vực Đông Nam Á. Đảm nhận vai trò cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển đất nước.


Sứ mạng:

  • Xây dựng khoa thành một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học chất lượng cao, nghiên cứu phát triển và ứng dụng các lĩnh vực khoa học - công nghệ có liên quan đến ngành nghề chuyên môn của khoa. Cung cấp nguồn nhân lực và các sản phẩm khoa học chất lượng cao trong lĩnh vực cơ khí năng lượng, cơ khí động lực, công nghệ kỹ thuật ô tô, nhiệt – điện lạnh cho xã hội.
  • Phát triển quy mô, đa dạng ngành nghề và trình độ đào đáp ứng các nhu cầu của xã hội.
  • Xây dựng một môi trường dạy và học hiện đại, mang đến cho sinh viên các điều kiện học tập và nghiên cứu tốt nhất.
  • Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Phương châm (motto) hành động của Khoa Cơ khí Động lực:
“CHẤT LƯỢNG - SÁNG TẠO – HỘI NHẬP”


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
                   sunnyweb.org                           
Copyright © 2014, Khoa Cơ khí Động lực
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:16,886

Tổng truy cập:61,552

 

   Copyright © 2014, Khoa Đào tạo Quốc tế
   Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

   Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
   Điện thoại: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: fie@hcmute.edu.vn