Launching Innovation and Success 
Tác giả :


GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BỘ MÔN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO


Bộ môn Năng lượng tái tạo (Department of Renewable Energy) được thành lập năm 2020, thuộc Khoa Cơ khí Động lực, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. Bộ môn đảm nhận các chức năng và nhiệm vụ sau:

·      Đào tạo bậc đại học ngành Năng lượng tái tạo

·      Tham gia giảng dạy các môn học thuộc chương trình đào tạo ngành Năng lượng tái tạo, ngành Công nghệ Kỹ Thuật Nhiệt, ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô.

·      Hỗ trợ đào tạo nhân sự cho các công ty về lĩnh vực Năng lượng tái tạo

·      Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo

·      Chuyển giao công nghệ, sản phẩm nghiên cứu về lĩnh vực Năng lượng tái tạo

·      Tư vấn tính toán, thiết kế và lắp đặt các hệ thống Năng lượng tái tạo

·      Hợp tác với các viện nghiên cứu, trung tâm, trường đại học, các tổ chức trong và ngoài nước về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về lĩnh vực năng lượng tái tạo

Hiện nay, Bộ môn Năng lượng tái tạo có 06 cán bộ giảng dạy, trong đó có 04 Tiến sĩ, 01 Thạc sĩ và 01 Nghiên cứu sinh. Đội ngũ giảng viên của Bộ môn có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Bộ môn Năng lượng tái tạo có hệ thống các phòng Chuyên đề, Phòng thí nghiệm, nhà xưởng và  các trang thiết bị hiện đại phục vụ tốt cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của giáo viên và sinh viên.

 

Hệ thống đào tạo thực hành năng lượng Gió