Launching Innovation and Success 
Tác giả :

GIẢNG VIÊN BỘ MÔN ĐIỆN TỬ Ô TÔ

Chân dung 

Giảng viên 

Học hàm, học vị 

Chức vụ 

Hướng nghiên cứu chính 

LÊ QUANG VŨ

Điện thoại: 0973.777.077
vulq@hcmute.edu.vn

Lý lịch khoa học

Thạc sĩ

Trưởng Bộ môn

 

VŨ ĐÌNH HUẤN
Điện thoại: 0908.850.150
huanvd@hcmute.edu.vn
Lý lịch khoa học

Thạc sĩ

Phó Trưởng 

Bộ môn


ĐỖ VĂN DŨNG

Điện thoại: 

dodzung@hcmute.edu.vn

Lý lịch khoa học

NGƯT

PGS.TS

Giảng viên


LÊ THANH PHÚC

Điện thoại: 0932.591.200

phuclt@hcmute.edu.vn

Lý lịch khoa học

Tiến sĩ

Trưởng khoa CLC


NGUYỄN THÀNH TUYÊN

Điện thoại: 039.240.9518

tuyennt@hcmute.edu.vn

Lý lịch khoa học

Thạc sĩ

Giảng viên


NGUYỄN TRỌNG THỨC
Điện thoại: 0903 128 567
thucnt@hcmute.edu.vn

Lý lịch khoa học

Thạc sĩ

Giảng viên


NGUYỄN TRUNG HIẾU
Điện thoại: 0962.497.102
hieuntr@hcmute.edu.vn

Lý lịch khoa học

Thạc sĩ

Giảng viên


NGUYỄN QUANG TRÃI

Điện thoại: 0977.597.117
trainq@hcmute.edu.vn
Lý lịch khoa học

Thạc sĩ

Giảng viên


ĐINH CAO TRÍ

Điện thoại:
tridc@hcmute.edu.vn
Lý lịch khoa học

Thạc sĩ,

NCS tại Hàn Quốc

Giảng viên


   

Trần Hữu Quy

Điện thoại: 0902816386

quyth@hcmute.edu.vn

Lý lịch khoa học

 Thạc sĩ  Giảng viên   
   

Bùi Thiện Vương

Điện thoại: 0963.949.435

vuongbt@hcmute.edu.vn

Lý lịch khoa học

 Thạc sĩ  Giảng viên  

NGUYỄN VĂN THÌNH

Điện thoại: 0918135612

thinhnv@hcmute.edu.vn

Lý lịch khoa học

Thạc sĩ,

Giảng viên chính

Giảng viên 

Thỉnh giảngNGUYỄN QUỐC ĐẠT

Điện thoại: 0908162205

datnq@hcmute.edu.vn

Lý lịch khoa học

Thạc sĩ,

Giảng viên chính

Giảng viên 

Thỉnh giảng 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
                   sunnyweb.org                           
Copyright © 2014, Khoa Cơ khí Động lực
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:16,841

Tổng truy cập:61,507

 

   Copyright © 2014, Khoa Đào tạo Quốc tế
   Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

   Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
   Điện thoại: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: fie@hcmute.edu.vn