Launching Innovation and Success 
Tác giả :

THÔNG TIN BAN CHỦ NHIỆM KHOA 


Hình ảnh

Chức danh, Tên

Chức vụ

ĐT:

Email:

GVC.TS. Huỳnh Phước Sơn

Trưởng khoa

ĐT: 0903.639.216

Email: sonhp@hcmute.edu.vn

C:\Users\LAICKD~1\AppData\Local\Temp\Rar$DRa0.591\3. Khoa Cơ khí Động lực\2.jpg

GVC.TS. Nguyễn Văn Trạng

Phó trưởng khoa

ĐT: 0935.705.017

Email: trangnv@hcmute.edu.vn

GVCC.PGS.TS. Lê Minh Nhựt

Phó trưởng khoa

ĐT: 0978.446.968

Email: nhutlm@hcmute.edu.vn

C:\Users\LAICKD~1\AppData\Local\Temp\Rar$DRa0.422\3. Khoa Cơ khí Động lực\4.jpg

GVC.TS. Đỗ Quốc Ấm

Phó trưởng khoa

ĐT: 0913.120.175

Email: amdq@hcmute.edu.vn

C:\Users\LAICKD~1\AppData\Local\Temp\Rar$DRa0.912\3. Khoa Cơ khí Động lực\41..jpg

KS. Mai Thị Lai

Thư ký khoa

ĐT: 0986.608.627

Email: laimt@hcmute.edu.vn

C:\Users\LAICKD~1\AppData\Local\Temp\Rar$DRa0.386\3. Khoa Cơ khí Động lực\42..jpg

CN. Phùng Thị Phương Loan

Thư ký khoa

ĐT: 0908.575.702

Email: loanptp@hcmute.edu.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
                   sunnyweb.org                           
Copyright © 2014, Khoa Cơ khí Động lực
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:16,916

Tổng truy cập:61,582

 

   Copyright © 2014, Khoa Đào tạo Quốc tế
   Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

   Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
   Điện thoại: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: fie@hcmute.edu.vn