Launching Innovation and Success 
Tác giả :

GIẢNG VIÊN BỘ MÔN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Chân dung

Giảng viên

Học hàm, học vị

Chức vụ

Hướng nghiên cứu chính

Nguyễn Xuân Viên
viennx@hcmute.edu.vn
Lý lịch khoa học

Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn

 


Phạm Thanh Tuân
tuanpt@hcmute.edu.vn
Lý lịch khoa học

Tiến sĩ

Phó trưởng Bộ môn

Renewable Energy, Concentrator Photovoltaic

Nguyễn Trần Phú
phunt@hcmute.edu.vn
Lý lịch khoa học

Tiến sĩ

Giảng viên

 


Lê Bá Tân
batan@hcmute.edu.vn
Lý lịch khoa học

NCS. ThS.

Giảng viên

 

Huỳnh Thị Minh Thư

thuhtm@hcmute.edu.vn

Lý lịch khoa học

Tiến sĩ

Giảng viên

 

Lương Xuân Trường

xuantruongpdl@gmail.com

Lý lịch khoa học

Thạc sĩ/ NCS tại Hàn

Giảng viên

 

   

Nguyễn Văn Trung

trungnv@hcmute.edu.vn

Lý lịch khoa học

 Tiến sĩ Giảng viên  
   

Nguyễn Thành Công

thanhcong1604@gmail.com

Lý lịch khoa học

 Thạc sĩ Giảng viên thỉnh giảng    

 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
                   sunnyweb.org                           
Copyright © 2014, Khoa Cơ khí Động lực
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:16,748

Tổng truy cập:61,414

 

   Copyright © 2014, Khoa Đào tạo Quốc tế
   Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

   Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
   Điện thoại: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: fie@hcmute.edu.vn