Launching Innovation and Success 
Tác giả :

https://fae.hcmute.edu.vn/Resources/Images/SubDomain/fae/Logo/LOGO-CKD.jpg

 

TƯ VẤN VIÊN 

STUDENT ADVISOR
 

GVC.TS. Nguyễn Văn Trạng

Phó trưởng khoa

ĐT: 0935.705.017

Email: trangnv@hcmute.edu.vn 

C:\Users\LAICKD~1\AppData\Local\Temp\Rar$DRa0.940\3. Khoa Cơ khí Động lực\3.jpg

GVCC.PGS.TS. Lê Minh Nhựt

Phó trưởng khoa

ĐT: 0978.446.968

Email: nhutlm@hcmute.edu.vn

C:\Users\LAICKD~1\AppData\Local\Temp\Rar$DRa0.912\3. Khoa Cơ khí Động lực\41..jpg

KS. Mai Thị Lai

Thư ký khoa

ĐT: 0986.608.627

Email: laimt@hcmute.edu.vn

C:\Users\LAICKD~1\AppData\Local\Temp\Rar$DRa0.386\3. Khoa Cơ khí Động lực\42..jpg

CN. Phùng Thị Phương Loan

Thư ký khoa

ĐT: 0908.575.702

Email: loanptp@hcmute.edu.vn

C:\Users\LAICKD~1\AppData\Local\Temp\Rar$DRa0.218\3. Khoa Cơ khí Động lực\7.jpg

PGS. TS. Đặng Thành Trung

Trưởng bộ môn

ĐT: 0913.606.261

Email: trungdang@hcmute.edu.vn

GV.ThS. Nguyễn Hoàng Tuấn

Giảng viên

ĐT: 0936.572.520

Email: tuannh@hcmute.edu.vn

C:\Users\LAICKD~1\AppData\Local\Temp\Rar$DRa0.606\3. Khoa Cơ khí Động lực\18.jpg

ThS. Nguyễn Thiện Dinh

Giảng viên

ĐT: 0353.040.909

Email: dinhnt@hcmute.edu.vn

C:\Users\LAICKD~1\AppData\Local\Temp\Rar$DRa0.365\3. Khoa Cơ khí Động lực\8.jpg

GV.TS. Nguyễn Xuân Viên

Trưởng bộ môn

ĐT: 0964.963.436

Email: viennx@hcmute.edu.vn

C:\Users\LAICKD~1\AppData\Local\Temp\Rar$DRa0.317\3. Khoa Cơ khí Động lực\13.jpg

GV.TS. Phạm Thanh Tuân

Phó trưởng Bộ môn

ĐT: 0964.511.045

Email: tuanpt@hcmute.edu.vn

GV.ThS. Trần Hữu Quy

Giảng viên

ĐT: 0902.816.386

Email: quyth@hcmute.edu.vn

C:\Users\LAICKD~1\AppData\Local\Temp\Rar$DRa0.477\3. Khoa Cơ khí Động lực\9..jpg

GVC.ThS. Huỳnh Quốc Việt

Phó trưởng bộ môn

ĐT: 0966.879.932

Email: viethq@hcmute.edu.vn


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
                   sunnyweb.org                           
Copyright © 2014, Khoa Cơ khí Động lực
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:18,939

Tổng truy cập:94,526

 

   Copyright © 2014, Khoa Đào tạo Quốc tế
   Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

   Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
   Điện thoại: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: fie@hcmute.edu.vn