Launching Innovation and Success 
Tác giả :
https://fae.hcmute.edu.vn/Resources/Images/SubDomain/fae/Logo/LOGO-CKD.jpg

CỐ VẤN HỌC TẬP

 HỆ CHẤT LƯỢNG CAO 

STUDENT ADVISOR
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ

AUTOMOTIVE ENGINEERING TECHNOLOGY


C:\Users\LAICKD~1\AppData\Local\Temp\Rar$DRa0.257\3. Khoa Cơ khí Động lực\10.jpg

GV.ThS. Vũ Đình Huấn

Phó trưởng bộ môn

ĐT: 0908.850.150

Email: huanvd@hcmute.edu.vn

C:\Users\LAICKD~1\AppData\Local\Temp\Rar$DRa0.324\3. Khoa Cơ khí Động lực\15.png

GVC.ThS. Đinh Tấn Ngọc

Giảng viên

ĐT: 0379.035.536

Email: ngocdt@hcmute.edu.vn

C:\Users\LAICKD~1\AppData\Local\Temp\Rar$DRa0.226\3. Khoa Cơ khí Động lực\34..jpg

GV.ThS. Dương Nguyễn Hắc Lân

Giảng viên

ĐT: 0937.475.456

Email: landnh@hcmute.edu.vn

C:\Users\LAICKD~1\AppData\Local\Temp\Rar$DRa0.588\3. Khoa Cơ khí Động lực\35..jpg

GV.ThS. Văn Ánh Dương

Giảng viên

ĐT: 0932.249.359

Email: duongva@hcmute.edu.vn


C:\Users\LAICKD~1\AppData\Local\Temp\Rar$DRa0.614\3. Khoa Cơ khí Động lực\21.jpg

GV.ThS. Nguyễn Thành Tuyên

Giảng viên

ĐT: 0392.409.518

Email: tuyennt@hcmute.edu.vn


CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT

THERMAL ENGINEERING TECHNOLOGY


C:\Users\LAICKD~1\AppData\Local\Temp\Rar$DRa0.646\3. Khoa Cơ khí Động lực\27.jpg

GV.TS. Đặng Hùng Sơn

Giảng viên

ĐT: 0909.772.349

Email: sondh@hcmute.edu.vn

C:\Users\LAICKD~1\AppData\Local\Temp\Rar$DRa0.512\3. Khoa Cơ khí Động lực\29.jpg

GV.TS. Trần Thanh Tình

Giảng viên

ĐT: 0766.508.135

Email: tinhtt@hcmute.edu.vn


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
                   sunnyweb.org                           
Copyright © 2014, Khoa Cơ khí Động lực
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:19,003

Tổng truy cập:94,590

 

   Copyright © 2014, Khoa Đào tạo Quốc tế
   Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

   Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
   Điện thoại: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: fie@hcmute.edu.vn