Launching Innovation and Success 
Tác giả :

HỌC PHÍ & XỬ LÝ VI PHẠM QUY ĐỊNH ĐÓNG HỌC PHÍ

-    Hỏi: Quy định mức thu học phí khối ngành kỹ thuật theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ?

-    Trả lời: Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2012 đến năm học 2014-2015 quy định  mức trần học phí đối với đào tạo trình độ đại học tại trường công lập chương trình đại trà khối kỹ thuật, năm học 2010-2011: 3.100.000đ/SV/năm; 2011-2012: 3.950.000đ/SV/năm; 2012-2013: 4.800.000đ/SV/năm; 2013-2014: 5.650.000đ/SV/năm; 2014-2015: 6.500.000 đ/SV/năm

-    Hỏi: Mức thu học phí của trường như thế nào?

-   Trả lời: Vào đầu năm học, căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước, Hiệu trưởng công bố mức thu học phí của các hệ, bậc đào tạo trong toàn trường. Trường ta thu học phí theo tín chỉ, nếu quy về hệ niên chế tương đương như mức thu theo Nghị định 49. 

-    Hỏi: Xin cho biết quy định của Nhà trường về thời gian thu học phí?

-   Trả lời: Mỗi học kỳ thu 2 đợt (trừ diện đăng ký nộp theo tháng). Đợt I: kéo dài 1,5 tháng tính từ đầu mỗi học kỳ; đợt II: kéo dài 1,5 tháng tính từ giữa học kỳ đến trước 01 tuần bắt đầu kỳ thi của mỗi học kỳ. 

-     Hỏi: SV có được gia hạn thời gian đóng học phí không?

-     Trả lời: SV được phép gia hạn thời gian nộp học phí. Để được xét gia hạn, SV làm đơn theo mẫu nộp phòng Kế hoạch-Tài chính chậm nhất trước ngày hết hạn thu học phí một tuần (theo đợt). 

-    Hỏi: Xin cho biết quy định của trường về xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm quy định đóng học phí? 

- 
Trả lời: Việc xử lý kỷ luật đối sinh viên vi phạm quy định đóng học phí được tiến hành theo từng học kỳ (xử lý sau mỗi đợt thu học phí). Hình thức kỷ luật được áp dụng như sau: Khiển trách trước toàn trường đối với sinh viên không đóng học phí đợt I đúng quy định (sinh viên không đóng học phí hoặc đóng chưa đủ mức tối thiểu của đợt 1 do Hiệu trưởng quy định vào đầu mỗi năm học), hoặc đóng học phí đợt I nhưng không đóng học phí đợt II. Cảnh cáo trước toàn trường đối với sinh viên không đóng học phí đợt I đúng quy định và không đóng học phí đợt II. Xóa tên khỏi danh sách sinh viên đối với các trường hợp còn nợ học phí, nghỉ học không phép quá quy định (từ một học kỳ). 

-    Hỏi: sinh viên còn nợ học phí có được ĐKMH không? Trường hợp hoàn tất học phí nợ trong thời gian ĐKMH giải quyết thế nào?

-   Trả lời: Sinh viên không được ĐKMH nếu còn nợ học phí của học kỳ trước (đưa ra khỏi danh sách sinh viên học kỳ). Trong tuần ĐKMH, sinh viên hoàn tất học phí nợ, trường cho phép khôi phục tên và được ĐKMH. sinh viên hoàn tất học phí nợ sau khi hết hạn ĐKMH, được phép làm đơn xin tạm dừng học tập bảo lưu kết quả. 

MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ & TRỢ CẤP CHO SV

-    Hỏi: Xin cho biết các văn bản pháp quy liên quan đến miễn, giảm học phí?

-    Trả lời: Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015; Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP; Thông tư Liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 Hướng dẫn thực hiện Nghị định 49/2010/NĐ-CP & Nghị định 74/2013/NĐ-CP.

-    Hỏi: Việc miễn, giảm học phí cho Ssinh viên áp dụng như thế nào?

-   Trả lời: Từ năm học 2013-2014 trở đi, việc miễn, giảm học phí cho sinh viên được thực hiện tại trường nơi sinh viên đang học tập.

-   Hỏi: Xin cho biết các đối tượng được miễn học phí?

-   Trả lời: Người có công vi cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005, Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động trong kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh, bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa. Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế. Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn (nước ta có 16 dân tộc rất ít người có dân số dưới 10.000 người gồm: La Ha, La Hủ, Pà Thèn, Chứt, Lự, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Ngái, Si La, Pú Péo, Brâu, Rơ Măm, Ơ Đu). Sinh viên sư phạm (Sinh viên học chương trình đào tạo giáo viên kỹ thuật).

-     Hỏi: Xin cho biết các đối tượng được giảm 50% học phí?

-    Trả lời: Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

-      Hỏi: Xin cho biết việc giảm 70% học phí cho sinh viên học các ngành nặng nhọc, độc hại áp dụng như thế nào?

-    Trả lời: Việc giảm 70% học phí cho học sinh học các nghề nặng nhọc, độc hại chỉ áp dụng cho hệ thống các trường nghề thuộc Bộ Lao động Thương binh & xã hội. Sinh viên học các ngành của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh không thuộc diện giảm 70% học phí. 

-     Hỏi: Xin cho biết các đối tượng được hưởng trợ cấp ưu đãi trong giáo dục, đào tạo?

-    Trả lời: Các đối tượng được hưởng trợ cấp ưu đãi trong giáo dục, đào tạo: sinh viên là anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, thương binh, hưởng chính sách như thương binh; Sinh viên là con liệt sỹ, con thương binh, con của bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh… 

-    Hỏi: Để được cấp sổ ưu đãi trong giáo dục, đào tạo, SV phải làm thủ tục gì?

-   Trả lời:  Sinh viên liên hệ Phòng Lao động Thương binh & Xã hội địa phương (nơi đăng ký hộ khẩu thường trú) để được hướng dẫn làm các thủ tục & nhận sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo. 

-     Hỏi: Để được nhận tiền ưu đãi trong giáo dục, đào tạo, sinh viên phải làm gì?

-     Trả lời: Theo học kỳ, sinh viên trình sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo tại phòng Công tác Sinh viên để Nhà trường xác nhận vào sổ. Sau đó sinh viên nộp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo cho địa phương (phòng Lao động Thương binh & Xã hội cấp huyện, quận). Sinh viên nhận tiền trợ cấp ưu đãi tại địa phương. 

-    Hỏi: Đề nghị cho biết các đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội và mức trợ cấp hàng tháng?

-    Trả lời: Có bốn đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội với mức trợ cấp hàng tháng như sau: sinh viên là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên tại vùng đặc biệt khó khăn theo quy định của Nhà nước (a), mức trợ cấp: 140.000đ/tháng; Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa và có hoàn cảnh kinh tế khó khăn (b); Sinh viên bị tàn tật giảm khả năng lao động từ 41% trở lên, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn (C); Sinh viên thuộc gia đình hộ đói (d), mức trợ cấp đều là: 100.000 đ/tháng

-     Hỏi: Để được hưởng trợ cấp xã hội, sinh viên phải nộp hồ sơ gồm các giấy tờ gì?

-    Trả lời: Sinh viên phải nộp hồ sơ, gồm: Đơn xét hưởng trợ cấp xã hội theo mẫu (nhận mẫu đơn tại khoa/TT hoặc downloat trên mạng của trường); Bản sao giấy khai sinh; Bản sao hộ khẩu, giấy xác nhận của địa phương về thời gian thường trú (đối tượng mục a); giấy chứng tử của cha mẹ (đối tượng mục b); biên bản giám định của Hội đồng Y khoa cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối tượng mục c); giấy xác nhận của địa phương về hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn (đối tượng mục b,c); sổ hộ đói (đối tượng mục d). 

-      Hỏi: Xin cho biết địa điểm, thời gian nộp hồ sơ?

-     Trả lời: Sinh viên nộp hồ sơ xét trợ cấp xã hội vào 02 tháng đầu mỗi học kỳ tại khoa/TT. Các khoa/TT xét, lập danh sách & chuyển hồ sơ về phòng Công tác sinh viên vào đầu tháng 3 và tháng 11 hàng năm.

Việc nhận và xét hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội cho sinh viên được tiến hành theo từng học kỳ. Sinh viên hoàn tầt hồ sơ ở học kỳ nào, được hưởng trợ cấp xã hội từ học kỳ đó trở đi. Không giải quyết truy hưởng của học kỳ trước. 

-        Hỏi: Mỗi học kỳ, sinh viên được nhận tiền hưởng trợ cấp xã hội là mấy tháng?

-        Trả lời: Sinh viên được nhận tiền hưởng trợ cấp xã hội 06 tháng/học kỳ; 12 tháng/năm. 

-        Hỏi: sinh viên nhận tiền trợ cấp xã hội tại trường hay ở địa phương?

-      Trả lời: Sinh viên nhận trợ cấp xã hội tại Trường, không nhận ở địa phương. Phòng Kế hoạch Tài chính thực hiện việc chi trợ cấp xã hội qua tài khoản Ngân hàng của sinh viên. 

-   Hỏi: Xin cho biết ngoài trợ cấp của nhà nước, hàng năm Trường có trợ cấp cho sinh viên không?

-   Trả lời: Hàng năm Nhà trường dành khoảng năm trăm triệu đồng để trợ cấp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên năm trong vùng bị thiên tai,…

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
                   sunnyweb.org                           
Copyright © 2014, Khoa Cơ khí Động lực
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:16,718

Tổng truy cập:61,384

 

   Copyright © 2014, Khoa Đào tạo Quốc tế
   Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

   Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
   Điện thoại: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: fie@hcmute.edu.vn