Launching Innovation and Success 
Tác giả :

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

-------------------------

   ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ II

        NĂM HỌC   2018 – 2019

     Môn: LÝ THUYẾT Ô TÔ

Mã môn học    THOV 331031

Đề số/Mã đề:           Đề thi có 01 trang.

Thời gian: 60 phút

Được phép sử dụng tài liệu.

  Câu 1(5 điểm):  Một xe ô tô đang chuyển động đều với tốc độ V1 [m/s] và  đường lên dốc α0.

  1.a (2 điểm): Vẽ hình (1 điểm) và giải thích các lực tác dụng lên ô tô (1 điểm).

  1.b (1 điểm): Xác định công suất của động cơ Pe đang phát ra khi đó.

  1.c (2 điểm): Nếu giữ nguyên công suất nói trên (giữ nguyên bàn đạp ga, không thay đổi tay số) nhưng mặt đường hết dốc (α = 0) thì tốc độ V của xe thay đổi như thế nào? (0.5 điểm), tính giá trị của V2 khi đó (1.5điểm).

       Cho các thông số: m[kg], ηtl, Cx, S[m2], f,

Câu 2 (4 điểm):  Một xe ô tô đang quay vòng ổn định (V = Const) với góc quay cầu trước dẫn hướng là β, xe có chiều dài cơ sở là L.

    2a. (2 điểm): Hãy phân tích tình huống xảy ra trạng thái quay vòng thiếu (1 điểm) và quay vòng thừa (1 điểm) của xe.

    2b. ( 2 điểm): Chứng minh rằng nếu xe có cầu trước chủ động sẽ có khuynh hướng quay vòng thiếu.

    2c (1 điểm): Chứng minh quan điểm cho rằng nếu ô tô có vi sai tăng ma sát trong cầu chủ động sẽ tạo ra khuynh hướng quay vòng thiếu.

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)

Nội dung kiểm tra

[CĐR 1.2]: Có khả năng hiểu bản chất vật lý của động lực học chuyển động thẳng.

Câu 1.

[CĐR 4.4]: Có khả năng phân tích, ứng dụng  lý thuyết vào thực tế

Câu 2

Ngày 20   tháng 5   năm 2019

Thông qua bộ môn

(ký và ghi rõ họ tên)

 

                                       

                             

                                ĐÁP ÁN MÔN THI LÝ THUYẾT Ô TÔ

                                    HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 – 2019        

Câu 1(5 điểm):

  1.a.(2 điểm)  – Vẽ đúng hình trạng thái ô tô lên dốc và đặt đầy đủ các lực: Fk, Fi, Fw, Ff, Z1,2, Mf12, GCosα. (1 điểm)

                        - Viết công thức mô tả và giải thích các lực nói trên (1 điểm)

  1.b.(1 điểm):

                        - Viết đúng và giải thích phương trình cân bằng công suất của trạng thái chuyển động (1 điểm):

                          Pe = V(mgf Cosα + mgSinα + 0.63Cx V2S)/ηtl

  1.c. (2 điểm):

                       - Giải thích rằng: nếu công suất động cơ không đổi và không thay đổi tay số trong khi đường hết dốc, tức là thành phần lực cản dốc không có thì theo phương trình cân bằng công suất, tốc độ của ô tô phải tăng lên. (0.5 điểm)

                        - Viết đúng phương trình cân bằng công suất ở trạng thái nói trên (1 điểm)

                        - Giải ra tốc độ V khi chuyển động trên đường bằng (0.5 điểm)

Câu 2(5 điểm):

   2.a:    - Vẽ đúng hình mô tả trạng thái quay vòng thiếu với góc lệch hướng α1> α2 (0.5 điểm).

             - Phân tích trạng thái quay vòng thiếu: R>R­­0 . (0.5 điểm)

             - Vẽ đúng hình mô tả trạng thái quay vòng thừa với góc lệch hướng α1< α2 (0.5 điểm).

             - Phân tích trạng thái quay vòng thiếu: R<R­­0 . (0.5 điểm).

   2.b:    - Nêu khuynh hướng quay vòng thiếu là khi α1> α2. (0.5 điểm)

             - Nêu đặc điểm của cầu trước chủ động là luôn có lực kéo tiếp tuyến Fk, tức là sẽ bị trượt dọc nhiều hơn cầu sau.(0.5 điểm)

             - Dùng đặc tính trượt để nêu quan điểm: cầu nào trược dọc nhiều thì bám ngang kém, tức là trượt ngang nhiều hơn.(0.5 điểm)

             - Kết luận : cầu trước bị trượt ngang nhiều hơn nên α1> α2 (0.5 điểm)

    2.b: Mỗi ý sau được 0.5 điểm.

             - Nêu đặc điểm của vi sai tăng ma sát là lực kéo trên bánh quay nhanh hơn (bánh e) nhỏ hơn bánh quay chậm: Fke<Fki  do đó tạo ra mô men xoay cầu Mz = ( Fki – Fke).B/2.

             - Vẽ hình mô tả mô men xoay cầu và chứng minh rằng mô men này làm cho ô tô có khuynh hướng quay vòng thiếu.

                                                                                        Người biên soạn

                                                                                 GVC.TS Lâm Mai Long

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
                   sunnyweb.org                           
Copyright © 2014, Khoa Cơ khí Động lực
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:18,886

Tổng truy cập:94,473

 

   Copyright © 2014, Khoa Đào tạo Quốc tế
   Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

   Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
   Điện thoại: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: fie@hcmute.edu.vn