Launching Innovation and Success 
Tác giả :

HỘI THẢO NGÀNH CNKT NHIỆT VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Renewable Energy And Clean Tech

Trải qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM (HCMUTE) đã trở thành một cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho quá trình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Một trong những yếu tố góp phần khẳng định thành công của Nhà trường là sự đồng hành, hỗ trợ nhiệt tình từ phía doanh nghiệp.

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt và Năng lượng tái tạo là một trong những ngành năng lượng chủ lực của Nhà trường và đóng vai trò cốt yếu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Năng lượng tái tạo và công nghệ sạch đang trở thành xu hướng toàn cầu và dần thay thế nguồn năng lượng từ tài nguyên thiên nhiên.

Với mục tiêu cập nhật công nghệ từ các nước phát triển liên quan đến lĩnh vực Năng lượng tái tạo và công nghệ sạch, Khoa Cơ khí Động lực cùng Công ty TNHH Một thành viên S-AGRO đồng tổ chức hội thảo “Renewable Energy and Clean Tech” dành cho sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt và ngành Năng lượng tái tạo. Hội thảo diễn ra vào ngày 15/05/2023 đã thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

Một số hình ảnh tại Hội thảo: